You are currently viewing Konferencja dla nauczycieli i rodziców – Budowanie i dbanie o dobrostan psychiczny nauczycieli

Konferencja dla nauczycieli i rodziców – Budowanie i dbanie o dobrostan psychiczny nauczycieli

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie zaprasza 27 kwietnia 2023 na konferencję dla nauczycieli i rodziców pt. ,,Budowanie i dbanie o dobrostan psychiczny nauczycieli”. Problemy szkoły to nie tylko kwestia uczniów. Aby rozwiązać kompleksowo obecny kryzys edukacji należy zadbać o relacje obustronne: zarówno uczniów jak i nauczycieli. Dlatego tym razem tematem naszej konferencji uczyniliśmy zdrowie psychiczne nauczycieli w Polsce. Towarzyszenie młodemu człowiekowi wymaga nie tylko ogromnej empatii ale także dużej odporności emocjonalnej i psychicznej. Chcemy, aby nasze spotkanie dostarczyło jego uczestnikom konkretnych wskazówek, rozwiązań i pomocy, które będą mogli wykorzystać w swojej pracy.

10:00 – 11:30

Dr hab. Piotr Plichta Profesor Uniwersytetu WrocławskiegoJak tworzyć warunki sprzyjające dobrostanowi nauczycielek i nauczycieli

11:30- 13:00

Elżbieta BrolUważny nauczyciel, czyli jak pracować z uczniem i nie zwariować

Przerwa kawowa 13:00- 13:30

13:30 – 15:00

Dr hab. Piotr Plichta – dr hab. Piotr Plichta, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego. Pedagog specjalny, nauczyciel dyplomowany. Autor i współautor około 100 publikacji naukowych, w tym monografii: „Wypalenie zawodowe i poczucie sensu życia pedagogów specjalnych”, współautor narzędzia do badania stresu zawodowego nauczycieli. Reprezentant Polski w międzynarodowych sieciach naukowych COST. Uczestnik krajowych i międzynarodowych zespołów, projektów badawczych, edukacyjnych oraz towarzystw naukowych. Autor i współautor materiałów edukacyjnych np. programu profilaktycznego IMPACT (Interdyscyplinarny Model Przeciwdziałania Agresji i Cyberprzemocy Technologicznej).

Elżbieta Brol – trenerka w oświacie i zarządzaniu, doświadczona nauczycielka dyplomowana, były wicedyrektor szkoły, konsultantka ds. edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, przeszkoliła ponad 4500 nauczycieli oraz dyrektorów z całej Polski, organizatorka konferencji, festiwali oraz wielu przestrzeni wspierających dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą, autorka ogólnopolskich projektów, innowacji oraz publikacji dla nauczycieli, także dot. uważności/mindfulness, pasjonatka nowoczesnej edukacji, technologii oraz uważności, prywatnie żona, mama dwóch dorastających synów, miłośniczka podróży, natury oraz rozwoju osobistego.

Dr hab. prof. uczelni Mariusz Jędrzejko,

pedagog specjalny, socjolog, terapeuta uzależnień, uczeń i kontynuator dorobku ks. prof. Czesława Cekiery, prof. Zdzisława Kosyrza i prof. Marii Jarosz. Dyrektor naukowy Centrum Profilaktyki Społecznej, kieruje Ośrodkiem Wsparcia dla Dzieci i Dorosłych z zaburzeniami i Uzależnieniami w Józefowie. Twórca pojęć „dopalacze” i „galerianki”, badacz wpływ zmian społecznych na zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży oraz kulturowo-cywilizacyjnych zmian w kontekście masowej cyfryzacji świata.

Regulamin

Karta zgłoszenia

Budowanie i dbanie o dobrostan psychiczny nauczycieli - konferencja