You are currently viewing Oświadczenie w obronie autorytetu osoby Jana Pawła II

Oświadczenie w obronie autorytetu osoby Jana Pawła II

OŚWIADCZENIE

Każde społeczeństwo, aby prawidłowo funkcjonować i rozwjiać się, potrzebuje autorytetów. Autorytety są koniecznym elementem do budowania trwałych relacji międzyludzkich, a także wprowadzają i gwarantują poczucie ładu i porządku.

Karol Wojtyła – Jan Paweł II – to wielki orędownik cywilizacji życia, budowniczy mostów, papież dialogu, człowiek wielu pasji, autorytet – i takim właśnie został wybrany na Patrona kilku tysięcy instytucji oświatowych, kulturalnych i społecznych w Polsce. Jako przedstawiciele instytucji, której patronuje Jan Paweł II, nie wyrażamy zgody na sukcesywne i nachalne niszczenie autorytetu jakim dla nas i naszego społeczeństwa pozostaje Ojciec Święty.

Nie ma naszej zgody na niszczenie Osoby Patrona i unicestwiania Jego zasług na gruncie społecznym, politycznym, kulturowym i ogólnoludzkim. Należy pamiętać, że ten Papież Młodych jako pierwszy wprowadził w Kościele regulacje prawne, mające na celu ochronę nieletnich. Dokumenty o przeciwdziałaniu wszelkim nadużyciom ze strony duchownych wraz z karaniem tych, którzy dopuszczają się tego haniebnego czynu, wyznaczyły kierunek działań służących ochronie dzieci i młodzieży.

Zachęcamy do zapoznania się z nauczaniem papieskim również i w tym zakresie, aby nie niszczyć dobrego imienia Jana Pawła II, który niestrudzenie prowadził Kościół i świat drogą pokoju, dialogu i przebaczenia.

DOKUMENTY:
• Nowy Kodeks Prawa Kanonicznego – 25 stycznia 1983 rok
• Konstytucja apostolska „Pastor bonus” – 28 czerwca 1988 rok
• Przystąpienie Stolicy Apostolskiej do Konwencji ONZ o prawach dziecka – 1989 rok
• Wydanie Katechizmu Kościoła Katolickiego – 1992 rok
• Spotkanie z amerykańskimi biskupami i List Jana Pawła II – 8-11 czerwca 1993 rok
• Indult dotyczący pedofilii w USA – 1994 rok
• Odsunięcie kardynała Hansa Hermanna Groëra – 14 września 1995 rok
• Indult dotyczący pedofilii w Irlandii – 1996 rok
• Spotkanie ad limina apostolorum biskupów irlandzkich w Watykanie – 26 lipca 1999 rok
• Akt oskarżenia przeciwko ks. Marcialowi Maciel Degollado – 1999 rok
• Sprawa nominacji abp.Theodoreʼa McCarricka w świetle watykańskiego raportu – listopad 1999 – listopad 2000 rok
• Dekret „Sacramentorum sanctitatis tutela” – 30 kwietnia 2001 rok
• Odsunięcie abp. Juliusza Paetza – 28 marca 2002 rok
• Wezwanie do Watykanu przedstawicieli episkopatu USA – 23 kwietnia 2002 rok
• Publiczne wyznanie wstydu i żalu za pedofilię w trakcie ŚDM – lipiec 2002 rok
• Zatwierdzenie przez Stolicę Apostolską nowych procedur dotyczących wypadków pedofilii w USA – 8 grudnia 2002 rok
• Seria wizyt „ad limina apostolorum” biskupów amerykańskich w Watykanie kwiecień – grudzień 2004 rok.

Dyrekcja i pracownicy
Instytutu Dialogu Międzykulturowego
im. Jana Pawła II w Krakowie

Kraków, 8 marca 2023 r.