You are currently viewing Warsztaty tematyczne –  „Jan Paweł II – człowiek dialogu”

Warsztaty tematyczne – „Jan Paweł II – człowiek dialogu”

Poznanie roli Ojca Świętego Jana Pawła II jako papieża dialogu. Zajęcia łączą część teoretyczną z zajęciami praktycznymi kształtującymi u młodego człowieka postawę otwartości na inne kultury i religie, zwalczającą stereotypy, skierowaną na poznanie i współistnienie z drugim człowiekiem.