You are currently viewing Warsztaty tematyczne – „Jan Paweł II – Patron Małopolski”

Warsztaty tematyczne – „Jan Paweł II – Patron Małopolski”

Tematyka zająć skupiona jest wokół ważnych elementów biograficznych Karola Wojtyły, przyszłego papieża. Odbiorcy będą mieli okazję poznać tło historyczne, naszego regionu oraz miejsce byłej fabryki Solvay, gdzie obecnie znajduje się centrum Jana Pawła II  które miało wspływ na kształtowanie się postawy Ojca Świętego jako człowieka, kapłana i humanisty. Pokazana zostanie droga Karola Wojtyły z Małopolski aż na Stolicę Piotrową.