You are currently viewing Warsztaty tematyczne – „Papież – pielgrzym”

Warsztaty tematyczne – „Papież – pielgrzym”

Jednym z najważniejszych wyróżników pontyfikatu Jana Pawła II były pielgrzymki. Ojciec Święty sam nazywał się „wędrującym pasterzem”. Papież odwiedzał liczne kraje świata. Uczniowie będą mieli okazje poznać miejsca, zgromadzić informacje o pielgrzymkach i regionach odwiedzanych przez papieża. Poznają charakterystyczne elementy kultury, obyczajów i tradycji  różnych regionów świata.