You are currently viewing Akademia Rodzinna – kwiecień 2023 – fotorelacja

Akademia Rodzinna – kwiecień 2023 – fotorelacja

W ramach kwietniowej Akademii Rodzinnej odbyła się Gra Terenowa „Quest: wyprawa odkrywców Jana Pawła II” . To był wspaniały czas dla dzieci i rodziców. Śledzenie poszczególnych miejsc na terenie Centrum przybliżyło uczestnikom gry drogę, jaką przebył do świętości Jan Paweł II.  Wszyscy uważanie czytali wskazówki i rozwiązywali zagadki, aby na końcu zdobyć ukryty skarb.