You are currently viewing WDZIĘCZNI. Czuwanie pod Oknem Papieskim – mapping naszych filmów

WDZIĘCZNI. Czuwanie pod Oknem Papieskim – mapping naszych filmów

W ramach wczorajszego wydarzenia: „WDZIĘCZNI. Czuwanie pod Oknem Papieskim” nasz Instytut zorganizował pokaz filmów dokumentujących pontyfikat i przesłanie św. Jana Pawła II w formie mappingu na fasadzie Pałacu Arcybiskupiego przy ulicy Franciszkańskiej. Frekwencja dopisała, Kraków nie zawiódł, pamięć o Papieżu wciąż żyje w Naszym Narodzie.