You are currently viewing „Jan Paweł II, obrońca prawdy i wychowawca człowieka, rodziny i narodu” – Konferencja naukowa objęta naszym patronatem

„Jan Paweł II, obrońca prawdy i wychowawca człowieka, rodziny i narodu” – Konferencja naukowa objęta naszym patronatem

Konferencja naukowa pt. „Jan Paweł II, obrońca prawdy i wychowawca człowieka, rodziny i narodu” organizowana przez Akademię Zamojską odbędzie się 23 maja 2023 r. na Zamku Królewskim w Arkadach Kubickiego w Warszawie.

W 2023 r. upływają rocznice powstania: encyklik Jana Pawła II, tj. Fides et ratio (25 lat) oraz Veritatis splendor (30 lat), a także niezwykle ważnej pielgrzymki Ojca Świętego z 1983 r. do Polski (40. rocznica). Sympozjum ukierunkowane jest na zaprezentowanie znaczącego wkładu osoby Jana Pawła II w rozwój myśli pedagogicznej, humanistycznej i filozoficznej, jak również w kreowanie pożądanych i zgodnych z naturą ludzką wzorców społecznych.

Prelegentami będą osoby aktywnie prowadzące analizy i badania dotyczące działalności, myśli społeczno-pedagogicznej oraz dorobku filozoficznego Jana Pawła II m.in. ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz, prof. dr hab. Piotr Jaroszyński, prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk oraz prof. dr hab. Wojciech Roszkowski a także reprezentanci Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Wydarzenie dofinansowane jest ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą Doskonała nauka II.

Patronatem honorowym wydarzenie objęli:

– Ministerstwo Edukacji i Nauki;

– Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego;

– Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej;

– ORE – Ośrodek Rozwoju Edukacji;

– IBE – Instytut Badań Edukacyjnych;

– Instytut Pileckiego;

– IPN w Lublinie;

– Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie;

– Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie;

– Instytut Andersa;

– Prezydent Miasta Zamość.

Patronat medialny sprawują:

– TVP Kultura;

– Dzieje.pl;

– Niedziela;

– Radio Maryja i Telewizja Trwam;

– Tygodnik Zamojski;

– Kronika Tygodnia;

– TVP3 Lublin;

– Katolickie Radio Zamość;

– Skafander.

plakat