You are currently viewing Gala Małopolski Carolus oraz Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia 2023

Gala Małopolski Carolus oraz Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia 2023

14 czerwca 2023 roku w auli św. Jana Pawła II w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach odbyła się uroczysta Gala wręczenia nagród w dwóch konkursach organizowanych przez Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie: „Małopolski Carolus 2023” i „Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia 2022/23”.
Małopolski Carolus” to nagroda przyznawana uczniom z małopolskich szkół, którzy na wzór św. Jana Pawła II z wielkim zaangażowaniem i z pełnym sukcesem rozwijają swoje zainteresowania i pasje w czterech dziedzinach:

gemma gemmarum (klejnot nad klejnotami), artificem comendat opus (dzieło zachwala mistrza), mens sana in corpore sano (w zdrowym ciele zdrowy duch), littera scripta manet (słowo zapisane pozostaje). Laureat otrzymuje: nagrodę pieniężną w wysokości 3000 zł (brutto) oraz statuetkę i dyplom; Wyróżniony w projekcie otrzymuje: nagrodę pieniężną w kwocie 2000 zł (brutto) i dyplom.
A oto nagrodzeni w konkursie Małopolski Carolus:

Kategoria Gemma gemmarum – Klejnot nad klejnotami;

Emilia Koba: Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. im. I.J. Paderewskiego w Krakowie
Bartosz Grochal: Szkoła Podstawowa w Sieprawiu – wyróżnienie
Adam Machnik : II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie
Magdalena Kozaczewska: I Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego
w Krakowie – wyróżnienie

Kategoria: artificem commendat opus (dzieło zachwala mistrza)

Aleksandra Ostatek: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Targu
Paweł Madzia: Szkoła Podstawowa nr 18 w Nowym Sączu – wyróżnienie
Martyna Główka: IV Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego w Olkuszu
Beata Sutor: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu – wyróżnienie

Kategoria: mens sana in corpore sano (w zdrowym ciele zdrowy duch)

Maja Salamaga: Szkoła Podstawowa nr 164 w Krakowie
Anna Madeja: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Wieliczce – wyróżnienie
Wiktor Płachta: XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Krakowie
Maciej Dworak: VI Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Krakowie – wyróżnienie

Kategoria: littera scripta manet (słowo zapisane pozostaje)

Nina Matras: Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Leonarda da Vinci w Sułkowicach
Anna Wilczyńska: Zespół Szkół w Zawoi Wilcznej – wyróżnienie

„Mieć wyobraźnię miłosierdzia” – to Małopolski Projekt skierowany do uczniów klas VI, VII,VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych. Idea powstania Projektu zrodziła się w odpowiedzi na przesłanie papieża Jana Pawła II, który podczas ostatniej wizyty w Ojczyźnie apelował, abyśmy „dawali świadectwo miłosierdzia”.
Głównym celem Projektu jest tworzenie trwałych podstaw wolontariatu w małopolskich szkołach oraz przygotowanie młodzieży do społecznego działania na rzecz osób potrzebujących i uwrażliwienie młodego pokolenia na potrzeby drugiego człowieka.

Zwycięzcą tegorocznej XVI edycji Projektu „Mieć wyobraźnię miłosierdzia” zostało:
I Liceum Ogólnokształcące w Bochni
Natomiast cztery równorzędne nagrody otrzymały szkoły: Bursa Międzyszkolna w Tarnowie, Szkoła Podstawowa nr 2 w Słopnicach, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Olszynach, Szkoła Podstawowa nr 4 w Wadowicach

W uroczystej Gali udział wzięli (zaproszeni Goście) :
Bogusław Kośmider – Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa
Halina Cimer – Małopolski Wicekurator Oświaty
Dariusz Styrna – Dyrektor Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
Małgorzata Dutka-Mucha – Wicedyrektor Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Jolanta Stokłosa – Prezes Towarzystwa Przyjaciół Chorych – Hospicjum św. Łazarza
ks. Zbigniew Bielas – Kustosz Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach
ks. Andrzej Jasnos – Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie oraz członkowie Komisji Oceniającej oraz Kapituły obu projektów

A wydarzenie uświetnił występ zespołu: Ojciec Łukasz Buksa i Przyjaciele

Laureatom towarzyszyli wzruszeni i dumni Rodzice, Nauczyciele, Dyrektorzy szkół i Przyjaciele. Gratulacjom i podziękowaniom nie było końca! Dołączamy z gratulacjami i życzymy wszystkim uczniom rozwijania swoich talentów i pasji na wzór św. Jana Pawła II – Wielkiego Przyjaciela i Wychowawcy młodzieży.