You are currently viewing „Oto jest droga piękna. Poezja Karola Wojtyły – Świętego Jana Pawła II” – wystawa

„Oto jest droga piękna. Poezja Karola Wojtyły – Świętego Jana Pawła II” – wystawa

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II zaprasza na wystawę pt. „Oto jest droga piękna. Poezja Karola Wojtyły – Świętego Jana Pawła II”. Ekspozycja prezentuje 20 poezji Karola Wojtyły – Jana Pawła II, ilustrowanych akwarelami na podstawie wzorów Joosta van Roojena oraz fotografiami głównie autorstwa Grzegorza Gałązki. Ekspozycja w opracowaniu graficznym Krzysztofa i Szymona Tomaszewskich Expo graphic i redakcyjnym Marty Burghardt jest próbą zestawienia ważnych wydarzeń związanych z życiem przyszłego papieża z towarzyszącą im wrażliwością poetycką i wyczuciem na piękno, prawdę i dobro. Wkomponowane w plansze cytaty stanowią komentarze autorskie lub dopowiedzenia ułatwiające percepcję twórczości literackiej Karola Wojtyły, będące owocem przemyśleń Autora, począwszy od 1939 roku, poprzez okres krakowski – kapłański, biskupi – kończąc na wypowiedziach Ojca Świętego Jana Pawła II. Wszystkie utwory i cytaty, prezentowane na wystawie głównie we fragmentach, pochodzą z publikacji wydanej przez Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie, Wydawnictwo Znak: Karol Wojtyła, Jan Paweł II, Dzieła literackie i teatralne, tom 1: Juwenilia (1938-1946), pod red. Jacka Popiela, Kraków 2019, tom 2: Utwory poetyckie (1946-2003), pod red. Zofii Zarębianki, Kraków 2020, tom 3: Dramaty. Szkice, pod red. Jacka Popiela, Kraków 2022.