You are currently viewing Wykład dr Jarosława Sellina: „Żydzi i judaizm w doświadczeniu Karola Wojtyły”

Wykład dr Jarosława Sellina: „Żydzi i judaizm w doświadczeniu Karola Wojtyły”

1 czerwca 2023 w Międzynarodowym Centrum Kultury odbyło się spotkanie z wicemisterem kultury Jarosławem Sellinem, który wygłosił wykład o judaizmie i żydach w doświadczeniu Karola Wojtyły. Wystąpienie oparte zostało o treść pracy doktorskiej pt.” Żydzi i judaizm w doświadczeniu i nauczaniu Karola Wojtyły (1920 – 1978)”. Celem wykładu było szczegółowe pokazanie podstaw, na których wyrastała wrażliwość późniejszego papieża na sprawy żydowskie i religii mojżeszowej. Aktywność ta wyrosła z bogatego doświadczenia kontaktów z Żydami i judaizmem. Analiza zagadnienia ma układ chronologiczny, od momentu młodości w Wadowicach zamieszkałych przed wojną przez duży odsetek wyznawców judaizmu, poprzez doświadczenie wielokulturowego Krakowa, hekatombę drugiej wojny światowej aż po działalność Karola Wojtyły jako biskupa, metropolity i kardynała – zwłaszcza w dobie Soboru Watykańskiego II. Wszystkie te doświadczenia przyniosły kolejne owoce w czasie pontyfikatu. George Weigel podkreślił w papieskiej biografii, że Jan Paweł II „stworzył całkiem nową epokę w stosunkach żydowsko-katolickich, co umożliwiło ponowne nawiązanie rozmowy, która została przerwana ponad dziewiętnaście wieków wcześniej”.

Zapraszamy do odsłuchania nagrania oraz obejrzenia zdjęć z wydarzenia: