You are currently viewing Wyniki X. edycji projektu edukacyjno – wychowawczego „Oblicza Dialogu”

Wyniki X. edycji projektu edukacyjno – wychowawczego „Oblicza Dialogu”

Dla nas wszystkich Jerozolima jest — jak wskazuje sama jej nazwa — Miastem Pokoju. Być może w żadnym innym miejscu na świecie nie stykamy się z tak głęboką świadomością transcendencji i Bożego wybrania, jaka promieniuje z kamieni i zabytków Jerozolimy oraz ze świadectwa trzech religii, żyjących obok siebie w jej murach – Jan Paweł II, Jerozolima 2000

Zakończyliśmy X. edycję projektu edukacyjno – wychowawczego „Oblicza Dialogu”, która w tym roku nosiła tytuł: ”Uświęcona przestrzeń. Architektura sakralna oraz miejsca kultu w religiach i kulturach”.
Tegoroczna edycja projektu „Oblicza Dialogu” pozwoliła młodym ludziom poznać tajemnice architektury sakralnej w różnych zakątkach świata. Uczestnicy mieli okazję przyjrzeć się historii aranżowania zarówno pierwszych prostszych przestrzeni jak i obiektów o skomplikowanych formach, których kształty wyrażać miały to, co niewidzialne: mądrość Stwórcy, piękno i nieskończoność a także ład i harmonię wszechświata.

Sacrum wiąże się ze specjalną przestrzenią, wokół której ogniskują się wierzenia i praktyki danej społeczności. Tworzone są specjalne miejsca i budowle w celu sprawowania w nich wszelkiego rodzaju obrzędów. Obiekty kultu religijnego różnią się stylistycznie między sobą, ale w różnych kulturach i różnych religiach pełnią takie same funkcje — służą praktykowaniu wiary, kultywowaniu tradycji danego wyznania a także służą pochówkowi i upamiętnianiu z szacunkiem i czcią zmarłych.
Wszystkim wyróżnionym grupom serdecznie gratulujemy sumiennej pracy, zaangażowania oraz energii, z jaką chcieliście odkrywać nieznane!!!!

Zapraszamy do kolejnej, XI edycji, która rozpocznie się z nowym rokiem szkolnym. Będziemy wędrować od wschodu do zachodu, poznawać starożytne szlaki kupieckie i odkrywać, jakie nowinki kultury duchowej i kultury materialnej rozprzestrzeniały się dzięki podróżnikom.

Wyniki X edycji projektu: WYNIKI