You are currently viewing KLIKnij w encyKLIKę – Ut unum sin

KLIKnij w encyKLIKę – Ut unum sin

Dziś trudny temat ekumenizmu. Czy jest ciągle potrzebny? Czy jest szansa na wzajemnie pojednanie różnych tradycji chrześcijańskich? Posłuchajcie