You are currently viewing Małopolski Carolus IV edycja

Małopolski Carolus IV edycja

Województwo Małopolskie wraz z Instytutem Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, pragną w sposób szczególny nagrodzić uczniów, którzy wzorując się na Osobie św. Jana Pawła II – Człowieka wielu pasji, rozwijają swoje zainteresowania, talenty i pasje.

Zapraszamy uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z naszego regionu do ubiegania się o tytuł „Małopolskiego Carolusa”. Projekt został objęty Patronatem Honorowym przez Ministra Edukacji i Nauki, Małopolskiego Kuratora Oświaty, Metropolitę Krakowskiego oraz Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
Tytuł „Małopolski Carolus” przyznawany będzie w trzech dziedzinach:
gemma gemmarum (omnibus edukacyjny)
artificem commendat opus (kultura i sztuka)
mens sana in corpore sano (sport)

Na tytuł „Małopolskiego Carolusa” składają się: nagroda pieniężna w wysokości 5.000 zł oraz statuetka. Zostanie również przyznane wyróżnienie w danej dziedzinie w wysokości 3.000 zł.
Zgłoszenia do IV edycji Małopolskiego Carolusa przyjmowane będą do dnia 10 maja 2024 roku.

Szczegóły w Regulaminie:

REGULAMIN_MAŁOPOLSKI_CAROLUS 2023_2024

Karta zgłoszenia

carolus24 web