You are currently viewing Oblicza Dialogu Edycja XI 2023/2024

Oblicza Dialogu Edycja XI 2023/2024

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie zaprasza do współpracy w projekcie edukacyjno – wychowawczym „Oblicza Dialogu. Młody Asyż: Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju”. Projekt skierowany jest do starszych uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych.

XI edycja projektu „Oblicza Dialogu” przebiegać będzie pod hasłem: Od Wschodu do Zachodu.
Rozprzestrzenianie się idei religijnych, filozoficznych, kulturowych i naukowych wzdłuż starożytnych szlaków

W starożytności prężnie rozwijały się szlaki handlowe łączące odległe cywilizacje. Wędrówki kupców ułatwiały nie tylko wymianę dóbr materialnych ale także wymianę idei duchowych. Jednym z najbardziej znanych traktów był np. Jedwabny Szlak rozpoczynający się na Dalekim Wschodzie i prowadzący na zachód do Cesarstwa Rzymskiego. Potężna sieć dróg handlowych spełniała rolę pośrednika w upowszechnianiu myśli religijnej, filozoficznej, kulturowej, naukowej i technologicznej. Kupcy, mnisi i rozmaici wędrowcy przemierzający tysiące kilometrów nieśli nowe idee do najodleglejszych zakątków świata. Wiele ośrodków handlowych przekształciło się następnie w ważne ośrodki naukowe oraz centra religijne.

W roku szkolnym 2023/2024 będziemy gromadzić informacje o tym, jakie idee kultury duchowej i kultury materialnej docierały do Europy dzięki starożytnym podróżnikom i handlowcom. Będziemy także pamiętać, że gotowość do dialogu oraz docenianie różnorodności kultur pozwalają nam w pełni się rozwijać. Na kontynencie azjatyckim odkryto ślady najstarszych cywilizacji, takich jak cywilizacja ludów Mezopotamii, cywilizacje Egiptu, Chin i Indii. Na tych terenach należy szukać początków zorganizowanego życia społecznego, miast, architektury monumentalnej i pierwszych organizmów państwowych. Ludność Wschodu dokonała wielu istotnych wynalazków w zakresie ceramiki, tkactwa, rolnictwa, budownictwa, obróbki metali oraz podstaw pisma. Proste obrazki rysowane za pomocą trzcinowego rylca stały się z czasem bardziej abstrakcyjne i pozwalały utrwalać najbardziej istotne fakty w życiu danej społeczności oraz przekazywać je dalej. Wszystkie nowości rozprzestrzeniły się na inne terytoria, wpływając z kolei na wzrost poziomu życia mieszkańców oraz zaspokojenie ich potrzeb duchowych.
Podróżowali także mnisi przenosząc coraz dalej idee kontemplacyjne i ascetyczne oraz dzieląc się swoim duchowym doświadczeniem. Angażowali się w zadania duszpasterskie a także w rozwój wiedzy technicznej, zwłaszcza agrarnej oraz w rozwój wiedzy medycznej. To właśnie dzięki mnichom Europa późnego antyku zdołała bezpiecznie przejść ku czasom średniowiecza i odnaleźć się w nowożytności.

Termin zgłoszeń został przesunięty do 8 listopada 2023