You are currently viewing Teologia Ciała – spotkanie z Beatą Mądrą

Teologia Ciała – spotkanie z Beatą Mądrą

Kolejne spotkanie z teologią ciała Jana Pawła II odbyło się pod hasłem nowy feminizm. Autorem tego pojęcia jest polski papież. Podczas spotkania z naszym gościem Panią Beatą Mądrą uczestnicy najpierw wysłuchali ciekawej prezentacji, a później spotkanie zamieniło się w żywą dyskusje i wymianę doświadczeń. Dziękujemy wszystkim przybyłym Paniom za obecność i czekamy na Was na kolejnym spotkaniu z TC.
Swoją obecnością zaszczyciła nas również Pani Teresa Król – doradca metodyczny w zakresie wychowania do życia w rodzinie, współautorka scenariuszy do serii filmów poświęconych życiu rodzinnemu.