You are currently viewing Teologia Ciała – spotkanie z o. dr. Ksawerym Knotzem

Teologia Ciała – spotkanie z o. dr. Ksawerym Knotzem

23 listopada kolejne spotkanie z teologią ciała św. Jana Pawła II. Gościem wydarzenia będzie O. Ksawyry Knotz -doktor teologii pastoralnej, duszpasterz małżeństw i rodzin. Autor książek, redaktor naczelny portalu internetowego szansaspotkania.net. Prowadzi liczne rekolekcje dla małżeństw. Podczas spotkania poruszany będzie temat nieodkrytej jeszcze interpretacji sakramentu małżeństwa. Zapraszamy nie tylko małżonków, ale także narzeczonych, osoby samotne, młodzież!

web. Teologia ciała listopad (3)