You are currently viewing KLIKnij w encyKLIKę – Redemptoris Missio

KLIKnij w encyKLIKę – Redemptoris Missio

Zapraszamy do obejrzenia kolejnego odcinka z serii KLIKnij w encyKLIKę – dzisiaj będzie o „Redemptoris Missio”. To encyklika Jana Pawła II, z której dowiadujemy się co to znaczy, że Kościół jest misyjny. A czy dzisiaj młodzi chętnie wyjechaliby na misje, gdyby mieli taką możliwość? Przekonajmy się, że są tacy śmiałkowie – świadkowie, gotowi jechać aż po krańce świata…