You are currently viewing Teologia Ciała – Joanna i Rafał Patyrowie

Teologia Ciała – Joanna i Rafał Patyrowie

Czy to możliwe, aby wybaczyć zdradę małżeńską? Czy kryzys w małżeństwie może pogłębić miłość małżonków? Czy Bóg działa także przez trudne życiowe sytuacje? Małżeństwo Joanny i Rafała Patyrów są dowodem na to, że tak!
Zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach Teologii Ciała – przyjdź już 19 grudnia na spotkanie i wysłuchaj niezwykłego świadectwa wiary i nawrócenia!
web. Teologia ciała grudzień 2023