You are currently viewing Powołanie zastępcy dyrektora Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie

Powołanie zastępcy dyrektora Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie

Z radością informujemy, że 1 kwietnia 2024 stanowisko zastępcy dyrektora  Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie objęła Pani Elżbieta Wojtan.