You are currently viewing Teologia Ciała – spotkanie z Klaudią Tołłoczko

Teologia Ciała – spotkanie z Klaudią Tołłoczko

Dziękujemy za Waszą tak liczną obecność na kolejnym spotkaniu z teologią ciała św. Jana Pawła II, a Klaudii za piękne pełne ducha świadectwo. Bóg nie domaga się przestrzegania prawa, on chce twojego serca!