You are currently viewing Wystawa plenerowa – Wspólnotowość. Solidarność. Unia.

Wystawa plenerowa – Wspólnotowość. Solidarność. Unia.

Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie zaprasza do obejrzenia plenerowej wystawy zatytułowanej „Wspólnotowość. Solidarność. Unia.”, która znajduje się na Krakowskich Plantach między ul. Franciszkańską a ul. Poselską. Ekspozycja nawiązuje do 20.rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Przypomina także trudne momenty z naszej przedunijnej przeszłości, zwłaszcza niezłomną walkę o demokratyczny ustrój w latach.80.tych XX wieku. Pokazuje „polski wiatr odnowy”, który rozprzestrzenił się na kraje ościenne i doprowadził do zerwania ze sztucznym podziałem kontynentu jeszcze z okresu po drugiej wojnie światowej. Wystawa przypomina sylwetki działaczy europejskich uważanych za architektów zjednoczonej Europy. Pokazuje także postawę Jana Pawła II, który silnie zabiegał o demokratyzację państw bloku wschodniego. Karol Wojtyła należał w okresie okupacji do tajnej organizacji podziemnej, która już wtedy próbowała budować podstawy powojennej zjednoczonej Europy.