You are currently viewing II Festiwal Małych Form Teatralnych KAROLek

II Festiwal Małych Form Teatralnych KAROLek

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie serdecznie zaprasza wszystkich miłośników teatru, sztuki i kultury żywego słowa do udziału w II edycji  Festiwalu Małych Form Teatralnych KAROLek.

Konkurs ma na celu poprzez inspirację osobą św. Jana Pawła II rozwijanie zdolności aktorskich wśród dzieci i młodzieży. W przeglądzie mogą uczestniczyć zespoły teatralne, skupiające dzieci, młodzież i dorosłych, działające w szkołach podstawowych w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, placówkach kultury, ośrodkach wychowawczych i innych podmiotach prowadzących działalność kulturalną a także osoby indywidualne.

Podczas Festiwalu należy przedstawić spektakl w dowolnie wybranej, co do formy i tematu, wypowiedzi teatralnej (teatr dramatyczny, muzyczny, monodram, pantomima, itp.), nawiązującej do
wybranych dzieł Jana Pawła II, tekstów własnych bądź innych autorów, zawierające wartości i przesłania głoszone przez Papieża Polaka. Przy doborze repertuaru i jego opracowaniu teatralnym (tworzenie scenariusza, scenografia, reżyseria, muzyka, ruch) należy kierować się zarówno walorami artystycznymi i wychowawczymi utworów, jak i własną inwencją artystyczną oraz możliwościami wykonawczymi zespołów.

Warunkiem udziału w Festiwalu jest dostarczenie do dnia 24 maja 2024 nagrania spektaklu wraz z czytelnie wypełnioną i podpisaną kartą zgłoszenia (załącznik nr 1) i zgodą rodzica/prawnego opiekuna niepełnoletniego uczestnika biorącego udział w zgłoszonym spektaklu, w tym zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2) oraz kilku zdjęć ze spektaklu na adres: Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, ul. Totus Tuus 30, 30-610 Kraków (na dowolnym nośniku elektronicznym typu CD, DVD, pendrive). Nagranie można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną.

Prosimy o przesyłanie filmów MP4 w jakości HD 1280×720 25fps 2000kbps lub FHD 1920×1080 25 fps 6000 kbps

 

Regulamin, karta zgłoszenia oraz wymagane oświadczenia.

II festiwal Karolek 2024 v2