You are currently viewing Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego

Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego

Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego to jedno z największych cyklicznych wydarzeń ukazujących i promujących bogactwo kulturowe Małopolski. Z tej okazji Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie pragnie zaprosić do wirtualnego zwiedzania naszego regionu. Pomóc w tym mogą tematyczne spacery wirtualne:

Oblicza Małopolski www.obliczamalopolski.pl  to wyjątkowa podróż w głąb historii, kultury i dziedzictwa Polski południowej. Przedstawiamy różnorodne miejsca o bogatej przeszłości, począwszy od synagog i kościołów, po kamienie krzyżowe i chaczkar, które stanowią wyjątkowe symbole wielokulturowości i pamięci historycznych wydarzeń.

Dawne świątynie, takie jak synagoga w Koszycach czy kościół św. Andrzeja Boboli w Gawłowie, stanowią zarówno ważne miejsca modlitwy, jak i istotne elementy dziedzictwa architektonicznego. Chaczkar, jako ormiański kamień krzyżowy w Krakowie, jest przykładem hołdu dla wielokulturowości i pamięci ofiar historycznych wydarzeń, co stanowi istotny element tradycji i kultury Małopolski. Odkrywanie tych miejsc to szansa na zrozumienie wartości wspólnego dziedzictwa i promowanie dialogu międzykulturowego.

Projekt ma na celu uwrażliwienie na kulturowe i historyczne bogactwo Polski oraz ukazanie, jak różnorodność kulturowa i religijna przyczyniła się do kształtowania tożsamości kraju.

Małopolska – tu wszystko się zaczęło www.tusiezaczelo.pl to interaktywna prezentacja miejsc regionu, które w sposób szczególny naznaczył swoją obecnością Karol Wojtyła, przyszły Jan Paweł II. Na szlaku wędrówki znajdują się obszary związane z biografią, rodziną, pasjami i powołaniem przyszłego papieża, jak i miejsca, które znalazły się na szlakach papieskich podróży do ojczyzny. Dodatkową atrakcją jest połączenie współczesnej fotografii sferycznej z tradycyjnymi zdjęciami archiwalnymi. Dzięki temu zabiegowi udało się uzyskać efekt, który w wielu przypadkach wymownie przywołuje historyczne chwile związane z obecnością papieża na małopolskiej ziemi. Miejsca szczególne dla Karola Wojtyły to Wadowice, Kraków, Raciborowice, Niegowić, Kalwaria Zebrzydowska, Zakopane – Tatry, Ludźmierz, Nowy Targ, Stary Sącz oraz  Oświęcim z obozem koncentracyjnym Auschwitz – Birkenau. Można powiedzieć, że Małopolska, a w niej miasto z górującym wzgórzem wawelskim to region, który wychował i ukształtował przyszłego słowiańskiego papieża. Tu pracował, wypoczywał, rozwijał swoje zainteresowania i pogłębiał życie artystyczne oraz duchowe.

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie pragnie także zachęcić odbiorców to poznania stolicy Małopolski – Krakowa, jako miasta od wieków otwartego na przybyszów z różnych stron świata. W zamian za możliwość osiedlenia się, nowi mieszkańcy przyczyniali się swoją pracą do rozwoju gospodarczego, architektonicznego i kulturowego nowej ojczyzny. Przenikanie się odmiennych wyznań, tradycji, zwyczajów, języków, stylów artystycznych prowadziło do większej kreatywności, a także do powstawania nowej jakości życia społecznego czy artystycznego.

Zachęcamy rónież do poznania naszego cyklu filmów dokumentalnych pt. „Gościnny Kraków”. Produkcja zawiera syntetyczne informacje historyczne oraz pokazuje dorobek z dziedziny urbanistyki, architektury i sztuki, a nawet kulinariów.

Film „Z dalekiej Italii” prezentuje wpływ włoskiej kultury renesansowej na kulturę i architekturę Krakowa. Pokazuje także bogactwo kulinariów oraz przybliża twórczość włoskich poetów i myślicieli.

Film „Czesi i Węgrzy” pokazuje rodowe powiązania z europejskimi dynastiami panującymi: Przemyślidami oraz Andegawenami. Opowieści o naszym mieście uzupełnione są informacjami o słynnych winiarzach a także o niezapomnianej uczcie u Wierzynka.

Film „Krakowskie judaika” to przede wszystkim  obraz dzielnicy Kazimierz oraz sylwetki najwybitniejszych żydowskich myślicieli, architektów, działaczy społecznych, przedstawicieli przemysłu i handlu, uczestników polskich powstań narodowych i artystów.

Film „Niemcy w Krakowie” opowiada o lokacji miasta a także o przybyszach przyczyniających się do rozwoju przemysłu, handlu, rzemiosła i sztuki. Nie zabraknie oczywiście opowieści o twórczości Wita Stwosza.

Produkcja filmów dofinansowana została z Programu Edukacji Kulturowej dla Miasta Krakowa Krakowski Archipelag Kultury – kurs na wielokulturowość” edycja II, realizowanego przez Centrum Kultury Podgórza w Krakowie.