You are currently viewing Oblicza Dialogu

Oblicza Dialogu

Zakończyliśmy XI. edycję projektu edukacyjno – wychowawczego „Oblicza Dialogu”, dotyczącego tematyki dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego, pod hasłem: „Od Wschodu do Zachodu. Rozprzestrzenianie się idei religijnych, filozoficznych, kulturowych i naukowych wzdłuż starożytnych szlaków”.

W roku szkolnym 2023/2024 uczniowie pod opieką nauczycieli – koordynatorów redagowali własne strony internetowe i prezentowali zgromadzone materiały tekstowe, filmowe oraz fotograficzne związane z główną tematyką. Zbierali informacje o tym, jakie idee kultury duchowej i kultury materialnej docierały do Europy dzięki starożytnym podróżnikom i handlowcom.

Efektem projektu– jak w każdej poprzedniej edycji –było stworzenie wspólnej strony o tematyce dialogu w duchu nauczania Jana Pawła II: www.obliczadialogu.pl.

W ramach projektu zaplanowano także spacery tematyczne oraz lekcje muzealne. Uczestnicy mieli okazję zwiedzić krakowskie Stare Miasto i żydowską dzielnicę Kazimierz. Młodzież uczestniczyła w warsztatach poświęconych historii i kulturze Żydów oraz pracy archeologa i historyka. Starsi uczniowie – pod opieką przewodnika – zwiedzili teren byłego obozu nazistowskiego Kl Plaszow.