You are currently viewing Spotkanie inaugurujące prace Zespołu ds. Krytycznego Wydania Dzieł Kaznodziejskich Karola Wojtyły.

Spotkanie inaugurujące prace Zespołu ds. Krytycznego Wydania Dzieł Kaznodziejskich Karola Wojtyły.

W Instytucie Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie w dniu 24 maja 2024 roku odbyło się spotkanie inaugurujące prace Zespołu ds. Krytycznego Wydania Dzieł Kaznodziejskich Karola Wojtyły.

Spotkanie otworzył Jego Magnificencja ks. prof. Robert Tyrała – rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II oraz ks. Sebastian Kozyra, dyrektor Instytut Dialogu Międzykulturowego Krakowie. Ks. prof. Kazimierz Panuś – przewodniczący Komitetu Naukowego Homiletycznego, a zarazem kierownik projektu, podkreślał, że przedsięwzięcie zostało wysoko ocenione przez ekspertów Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki na każdym etapie ewaluacji. Publikację wszystkich kazań biskupa Wojtyły, aż do jego wyboru na Stolicę Piotrową przez Wydawnictwo Naukowe UPJPII zaplanowano następująco:

Karol Wojtyła, Dzieła kaznodziejskie, tom I: Kazania i przemówienia 1958–1964, oprac. ks. prof. dr hab. Kazimierz Panuś
Karol Wojtyła, Dzieła kaznodziejskie, tom II: Kazania i przemówienia 1964–1967, oprac. ks. dr Krzysztof Porosło
Karol Wojtyła, Dzieła kaznodziejskie, tom III: Kazania i przemówienia 1967–1970, oprac. dr Joanna Hałaczkiewicz
Karol Wojtyła, Dzieła kaznodziejskie, tom IV: Kazania i przemówienia 1971–1975, oprac. prof. dr hab. Marek Skwara
Karol Wojtyła, Dzieła kaznodziejskie, tom V: Kazania i przemówienia 1976–1978, oprac. prof. dr hab. Janusz Gruchała
Karol Wojtyła, Dzieła kaznodziejskie, tom VI: Rozważania rekolekcyjne i konferencje 1958-1978, oprac. ks. dr hab. Witold Ostafiński.

 

znaki strona www

Kazania, po części nigdy dotąd nie publikowane, stanowią wciąż aktualny drogowskaz dla współczesnych i przyszłych pokoleń.

Projekt realizowany w ramach programu pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” ogłoszonego komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 maja 2022 r. o ustanowieniu programu i naborze  wniosków wraz z ogłoszonymi zmianami, na podstawie art. 376 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742, z późn. zm.)Nazwa zadania: Dzieła kaznodziejskie Karola Wojtyły
Wartość finansowania lub dofinansowania i całkowita wartość zadania: 1 282 329,00 zł
Data podpisania umowy o finansowanie lub dofinansowanie zadania: 2024-05-13

Krótki opis projektu: Krytyczne opracowanie dzieł kaznodziejskich Karola Wojtyły – projekt naukowy realizowany we współpracy z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Publikacja będzie obejmować spuściznę kaznodziejską Karola Wojtyły z lat 1958-1978.