You are currently viewing Konferencja „Męstwo i odwaga w wyznawaniu wiary w kontekście życia świętego Józefa Sebastiana Pelczara”

Konferencja „Męstwo i odwaga w wyznawaniu wiary w kontekście życia świętego Józefa Sebastiana Pelczara”

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie zaprasza  na konferencję naukową pt.,,Męstwo i odwaga w wyznawaniu wiary w kontekście życia świętego Józefa Sebastiana Pelczara”, która odbędzie się 6 czerwca 2024 w Auli Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej ul. Podzamcze 8, Kraków.

Poniżej szczegółowy plan

Program
8:30 OTWARCIE KONFERENCJI, WYSTĄPIENIA ORGANIZATORÓW I ZAPROSZONYCH GOŚCI
ks. dr hab. Witold Ostafiński, prof. UPJPII, kapelan Uniwersyteckiej Rady Rycerzy Kolumba
abp Marek Jędraszewski, Metropolita Krakowski
ks. dr hab. Antoni Świerczek, prof. UPJPII, Prorektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
Szymon Czyszek, Przedstawiciel Delegata Stanowego Rycerzy Kolumba w Polsce
s. Olga Podsadnia, Przełożona Generalna Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego

SESJA PIERWSZA, moderator: dr Karol Petryszak
9:00 ks. dr hab. Marcin Godawa (UPJPII)
Męstwo w pokusie – głos św. Józefa Sebastiana Pelczara wobec dzisiejszych interpretacji problemu
9:20 ks. dr hab. Jan Klimek (UPJPII)
Cnota męstwa w pismach i w życiu św. Józefa Sebastiana Pelczara – pasterza i pastoralisty
9:40 ks. dr hab. Wojciech Węgrzyniak (UPJPII)
Psalmy w życiu kapłana na podstawie „Rozmyślań o życiu kapłańskim”
10:00 ks. Piotr Misztal (Santa Croce Rzym)
„Wyście wytrwali przy Mnie w moich przeciwnościach” (Łk 22, 28) – Cnota męstwa w życiu kapłana według nauczania i życia świętego Józefa Sebastiana Pelczara
10:20 DYSKUSJA
10:40 PRZERWA KAWOWA

SESJA DRUGA, moderator: dr Karol Zawiślak
11:10 mgr Piotr Olechowski (Wydział Prawa UJ)
Męstwo przejawiające się w różnych aspektach życia św. bp Józefa Sebastiana Pelczara
11:30 ks. dr Tomasz Picur (Instytut Teologiczny w Przemyślu)
Cnota męstwa jako stała gotowość do przekraczania samego siebie
11:50 prof. ucz. dr hab. Monika Przybysz (UKSW w Warszawie)
Sekundowy ojciec – o odpowiedzialności za dzieci w przestrzeni cyfrowej
12:10 ks. dr Bogusław Kastelik (Wyższe Seminarium Duchowne w Krakowie)
Święty Józef Sebastian Pelczar jako obrońca wiary
12:30 DYSKUSJA
13:00 PRZERWA KAWOWA/OBIAD

SESJA TRZECIA, moderator: dr Przemysław Żebrok
13:30 dr Karol Petryszak (Wydział Filozofii UPJPII)
Cnota odwagi cywilnej w życiu i pracy intelektualnej św. Józefa Sebastiana Pelczara – na podstawie pism „Życie duchowne, czyli doskonałość chrześcijańska…” oraz „Masoneria, jej istota, zasady, dążności…”
13:50 ks. Sebastian Kosecki
Cnota męstwa w działalności duszpasterskiej
14:10 Roman Drążek (Uniwersytecka Rada Rycerzy Kolumba 18067)
Polski laikat katolicki wobec zagrożeń masonerią w świetle nauczania J.S. Pelczara
14:30 DYSKUSJA
15:00 ZAKOŃCZENIE

plan konferencji obrazy 0 plan konferencji obrazy 1