You are currently viewing Uroczyste wręczenie nagród Małopolski Carolus oraz Mieć wyobraźnię Miłosierdzia

Uroczyste wręczenie nagród Małopolski Carolus oraz Mieć wyobraźnię Miłosierdzia

7 czerwca 2024 w budynku Fides w Centrum Jana Pawła II ,,Nie lękajcie się!” w Krakowie – Białych Morzach odbyło się uroczyste wręczenie nagród Małopolski Carolus – IV Edycja oraz Mieć wyobraźnię Miłosierdzia – XVII Edycja

Wydarzeniu towarzyszyło uroczyste wręczenie medali Ojca Świętego Jana Pawła II za zasługi dla Archidiecezji Krakowskiej, które otrzymały Pani Elżbieta Wojtan oraz Pani Janina Flig.

Małopolski Carolus to tytuł, który przyznawany jest uczniom ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z województwa małopolskiego, którzy wzorując się na wartościach chrześcijańskich i Osobie św. Jana Pawła II – Człowieka wielu pasji, rozwijają swoje zainteresowania i talenty.

Nagrodę przyznaje Województwo Małopolskie wraz z Instytutem Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie za wybitne osiągnięcia w różnych dziedzinach działalności uczniowskiej w trzech poniższych kategoriach:

gemma gemmarum (klejnot nad klejnotami) – dla uczniów prezentujących bogaty zasób wiedzy z różnych dziedzin.

mens sana in corpore sano (w zdrowym ciele zdrowy duch) – dla uczniów osiągających sukcesy w dziedzinie sportowej.

artificem commendat opus (dzieło zachwala mistrza) – z zakresu kultury i sztuki; za wybitne umiejętności wokalne, instrumentalne, plastyczne, recytatorskie, teatralne.

 

Nagrodzeni w tegorocznej edycji Małopolski Carolus to:

Gemma gemmarum – klejnot nad klejnotami

szkoły podstawowe:

 1. Joanna Borówka, Szkoła Podstawowa nr 31 w Krakowie, klasa VII
 2. Oliwia Stachoń, Szkoła Podstawowa w Popowicach, klasa VIII (wyróżnienie)

szkoły ponadpodstawowe:

 1. Jakub Krok, I Liceum Ogólnokształcące w Krakowie, klasa IV
 2. Mikhail Zubkov, VIII Prywatne Akademickie Liceum Ogólnokształcące,
  klasa II (wyróżnienie)

Mens sana in corpore sano – w zdrowym ciele zdrowy duch

szkoły podstawowe:

 1. Hanna Kapuśniak, Szkoła Podstawowa nr 133 im. Orła Białego w Krakowie, klasa VII
 2. Jan Skrzyński, Szkoła Podstawowa nr 4 w Krakowie, klasa VIII (wyróżnienie)

szkoły ponadpodstawowe:

 1. Emilia Słaby, Liceum Ogólnokształcące w Proszowicach, klasa I
 2. Karol Burzawa, XVI Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie, klasa II (wyróżnienie)

Artificem commendat opus – dzieło zachwala mistrza

szkoły podstawowe:

 1. Jan Dzielski, Szkoła Podstawowa nr 11 w Nowym Targu, klasa V
 2. Natalia Giełczyńska, Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowym Targu, klasa V (wyróżnienie)

szkoły ponadpodstawowe:

 1. Kornelia Czerwiec, KOSTKA Publiczne Liceum Ogólnokształcące Jezuitów

w Krakowie, klasa II

 1. Paweł Włodarczyk, Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st.

w Krakowie, klasa VI (wyróżnienie)

Drugi z projektów nagradzanych na uroczystej Gali to małopolski projekt  „Mieć wyobraźnię miłosierdzia” skierowany do uczniów klas VI, VII,VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych. Idea jego powstania zrodziła się w odpowiedzi na przesłanie papieża Jana Pawła II, który podczas ostatniej wizyty w Ojczyźnie apelował, abyśmy „dawali świadectwo miłosierdzia”.
Głównym celem Projektu jest tworzenie trwałych podstaw wolontariatu w małopolskich szkołach, przygotowanie młodzieży do społecznego działania na rzecz osób potrzebujących i uwrażliwienie młodego pokolenia na potrzeby drugiego człowieka.

Uczniowie pod okiem swoich nauczycieli, przez cały rok szkolny bezinteresownie pomagają potrzebującym: kolegom, osobom starszym, samotnym, chorym, biorą także udział w akcjach ogólnopolskich i międzynarodowych.

Komisja Oceniająca stanęła w tym roku przed niezwykle trudnym zadaniem. Poziom prezentowanych projektów był bardzo wysoki i wybór laureatów zakwalifikowanych do finału – szalenie trudny.

W bieżącej edycji główną nagrodą w projekcie jest wycieczka-pielgrzymka do Włoch, którą otrzymują zwycięzcy. Laureaci II i III miejsca oraz szkoła wyróżniona otrzymują nagrody rzeczowe w postaci bonów podarunkowych.

Wszystkie szkoły biorące udział w Projekcie, w czerwcu, przed zakończeniem roku szkolnego otrzymują podziękowania, pamiątkowe dyplomy i medale.

Do tegorocznej edycji zgłosiło swój udział 119 szkół z województwa. Projekt ukończyło 112. Do finału zakwalifikowanych zostało 21 szkół, a nagrodzono 6 z nich. Oto one:

Zwycięzcami tegorocznej XVII edycji zostali:

I miejsce ex aequo:

 1. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Wadowicach
 2. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła Wielkiego w Nowych Żukowicach

II miejsce ex aequo:

 1. I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni
 2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Murzasichlu

III miejsce:

 1. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zaczarniu

Wyróżnienie:

Zespół Szkół Specjalnych nr 4 w Krakowie

 

W uroczystej Gali udział wzięli (zaproszeni Goście) :

Pani Monika Gubała – Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

Pani Małgorzata Wesołowska – Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Rozwoju Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie wraz z podległymi dyrektorami Delegatur Kuratorium Oświaty: w Nowym Targu, Wadowicach, Tarnowie i Nowym Sączu

Pani Małgorzata Dutka-Mucha Wicedyrektor ds. Ośrodka w Krakowie Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Przewodnicząca  Komicji Oceniającej Projekt ,,Mieć wyobraźnię miłosierdzia.”

Pan Dariusz Gawęda – Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Pan Przemysław Baranowski – Kierownik Zespołu ds. Stypendiów w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Kapituły Małopolskiego Carolusa.

Pani Jolanta Stokłosa – Prezes Towarzystwa Przyjaciół Chorych  „Hospicjum im. św. Łazarza” w Krakowie.

Pani Janina Flig – Przewodnicząca Stowarzyszenia Szkół im. Jana Pawła II Archidiecezji Krakowskiej

Ks. Konrad Kozioł – Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Krakowie

Galę uświetnił występ dwóch zwycięskich szkół z projektu „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”, które zaprezentowały zgromadzonej publiczności w artystycznej formie swoją całoroczną działalność. Laureatom obu projektów towarzyszyli wzruszeni i dumni Rodzice, Nauczyciele, Dyrektorzy szkół i Przyjaciele. Gratulacjom i podziękowaniom nie było końca! Dołączamy z gratulacjami i życzymy wszystkim uczniom rozwijania swoich talentów i pasji na wzór św. Jana Pawła II, a przede wszystkim największego z nich, talentu samego człowieczeństwa, o którym tak wyraził się Ojciec Święty podczas XI Światowych Dni Młodzieży: Życie jest talentem powierzonym każdemu z nas, tak abyśmy je przemieniali i pomnażali, czyniąc z niego dar dla innych (…).