Zasoby audio biblioteki Instytutu

Biblioteka Instytutu posiada w swych zasobach materiały audio: 1. Jan Paweł II "Pamięć i tożsamość" 2. Jan Paweł II „Tryptyk rzymski” 3. „Ojciec Święty w Polsce. Wadowice moje miasto 16.06.1999” 4. „Jan Paweł II o Polsce” (Medialne Archiwum Jana Pawła II) 5. „Przesłanie nadziei. Pielgrzymka…

0 Komentarzy

Bieg Dobroczynności Veritatis Splendor 2022

W niedzielę 18 września 2022 r. w Wadowicach odbyła się 6. edycja Biegu Dobroczynności Veritatis Splendor. W biegu głównym wśród mężczyzn zwyciężyli Abderrahim Elasri, który pokonał trasę w niecałe 16 min, drugie miejsce zajął Tomasz Wójcik, natomiast trzeci na podium stanął Paweł Werecki Laureatkami wśród…

0 Komentarzy

Świat w zwierciadle przysłów

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie zaprasza uczniów do udziału w konkursie ,,Świat w zwierciadle przysłów’’ Przysłowia nazywane są mądrością narodów. Promują wartości i reguły, którymi kieruje się dana grupa społeczna. Kumulują wielowiekowe doświadczenie i wyrażają zbiorową wiedzę opartą na obserwacji świata. Należą do najstarszych form literackich, przekazywanych ustnie a następnie spisanych. Mogą mieć formę krótkich, wyrazistych pouczeń lub zwięzłych informacji o życiu, historii czy kulturze. Często posługują się metaforą. Każda grupa etniczna posiada swój zbiór przysłów. (więcej…)

0 Komentarzy

Gościnny Kraków

Kraków to miasto otwarte dla przybyszów z różnych stron Europy i świata. Idealne położenie na przecięciu szlaków migracyjnych i handlowych wschód-zachód oraz północ-południe, zapewniało od setek lat ciągły dopływ nowych mieszkańców. W zamian za możliwość osiedlenia się, przybysze przyczyniali się swoją pracą do rozwoju gospodarczego,…

0 Komentarzy

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania