„Małopolski Carolus”

– to tytuł przyznawany corocznie uczniom ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa małopolskiego, którzy wzorując się na Osobie św. Jana Pawła II – Człowieka wielu pasji, rozwijają swoje talenty, zainteresowania i pasje.

To małopolskie wyróżnienie  otrzymywać będą uczniowie jako nagrodę dla swojej systematycznej pracy nad kształtowaniem charakteru w myśl słów Jana Pawła II: „Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali.”

Tytuł Małopolski Carolus można zdobyć w 4 dziedzinach:
– gemma gemmarum (klejnot nad klejnotami): omnibus edukacyjny,
– artificem commendat opus (dzieło zachwala mistrza): kultura i sztuka,
– mens sana in corpore sano (w zdrowym ciele zdrowy duch): sport,
– littera scripta manet (słowo zapisane pozostaje): literatura.

Uczeń, któremu Kapituła przyznała ten zaszczytny tytuł otrzymuje: nagrodę pieniężną w wysokości 3000 brutto, statuetkę i dyplom.

 

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli:
– Przemysław Czarnek, Minister Edukacji i Nauki
– Arcybiskup Marek Jędraszewski, Metropolita Krakowski
– Barbara Nowak, Małopolski Kurator Oświaty
– Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Przyznając tytuł Małopolskiego Carolusa, składamy hołd wielkiemu nauczycielowi i przyjacielowi młodzieży.

Małopolski Carolus – edycja trzecia

Województwo Małopolskie wraz z Instytutem Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie serdecznie zapraszają uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa małopolskiego do ubiegania się o tytuł „Małopolskiego Carolusa”. To małopolskie wyróżnienie otrzymywać będą uczniowie jako nagrodę dla swojej systematycznej pracy nad rozwijaniem swoich…

0 Komentarzy

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania