Oblicza Dialogu Edycja X 2022/2023

Rozpoczynamy nabór do X jubileuszowej edycji projektu edukacyjno – wychowawczego dotyczącego tematyki dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego w oparciu o nauczanie Ojca Świętego Jana Pawła II. Projekt adresowany jest do starszych uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z Polski oraz z ośrodków polonijnych. Tegoroczna odsłona projektu przebiegać…

0 Komentarzy

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania