Instytut  Dialogu  Międzykulturowego  im.  Jana  Pawła  II  w  Krakowie  jest  organizatorem  i współorganizatorem licznych konferencji naukowych, seminariów, warsztatów i wykładów związanych z nauką Jana Pawła II, promujących dialog między religiami i kulturami oraz  działania  i postawy otwarte na inne  kultury  i  religie. W ramach konferencji odbyło się między innymi spotkanie pt. „Powstanie Światowego Centrum Tolerancji w Jerozolimie i rola duchownych religii monoteistycznych w  budowaniu  dialogu”  z  udziałem  Aleksandra Gudzowatego,  a  także  debaty  naukowe:  „Krucjata  bez krucjat”  oraz  „Ideał  pierwszej  wspólnoty  wobec  rozbitej  jedności.  Perspektywy  pojednania”.  Tematem spotkań   były  także  kierunki  wychowania  dzieci  i  młodzieży  we  współczesnym  świecie:  „W  trosce  o wychowanie” oraz „Dziecko wobec wartości”.

Konferencja „Wśród nocnej ciszy”

Ostatnie dni adwentu i zbliżające się Święta Bożego Narodzenia to temat kolejnej konferencji jaką zorganizował nasz Instytut. W konferencji w formie debaty wzięli udział: o. Piotr Jordan Śliwiński (kapucyn), dr Małgorzata Weryszko (psycholog) oraz Agnieszka i Krzysztof Jaworscy (małżeństwo artystów). Dyskusja moderowana przez Marcina Jakimowicza z Gościa Niedzielnego.

(więcej…)

0 Komentarzy

Konferencja „Wielki foch – o niedojrzałości kobiet”

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie zaprasza do obejrzenia konferencji Wielki foch – o niedojrzałosci kobiet. Do rozmowy zaproszone zostały trzy wspaniale kobiety: s. Anna Maria Pudełko, Aneta Liberacka, Milena Kindziuk, które podzielą się swoim doświadczeniem kobiecości oraz spróbują odpowiedzieć na pytanie o co tak naprawdę chodzi z tym fochem kobiet.

(więcej…)

0 Komentarzy

Kongres Wychowanie do Wartości „Wychowanie, ale jakie?”

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie zaprasza 21 września 2018 r. do Auli przy Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie na Kongres Wychowanie do Wartości „Wychowanie, ale jakie?”, który skierowany jest do nauczycieli, wychowawców, rodziców. Honorowy Patronat nad wydarzeniem objęła Małżonka Prezydenta RP Agata Korhnauser-Duda.

(więcej…)

0 Komentarzy

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania