DOSTĘPNOŚĆ

Instytut Dialogu Międzykulturowego jest instytucją kultury otwartą na przyjęcie każdej osoby, która zechce odwiedzić placówkę i skorzystać z oferty programowej. Nasza siedziba znajduje się na terenie Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” w Krakowie, ul. Totus Tuus 30.KONTAKT DO KOORDYNATORA DOSTĘPNOŚCI

Barbara Munk
tel. kom. 887 021 060, możliwy kontakt SMS.

Pozostałe telefony

12 619 87 87 (Dział Edukacji)
12 422 03 44 (Sekretariat)
edukacja@idmjp2.pl

Koordynator Dostępności posiada niezbędną wiedzę dotyczącą aktualnej oferty Instytutu.
Pod tymi numerami telefonu można zamówić asystenta dla osoby z niepełnosprawnością.
Pies przewodnik zawsze mile widziany w Instytucie.DOJAZD KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ

autobusy MPK, wysiadamy na przystanku Centrum JP2 (mapka, nr:1)
autobus nr 735 - linia czasowa, najlepiej z przystanku Łagiewniki w kierunku Centrum JP2 lub z przystanku Herberta w kierunku Centrum JP2.
autobus nr 224, najlepiej z przystanku Kurdwanów w kierunku Centrum JP2 lub przystanku Bieżanowska w kierunku Centrum JP2.


 
OTOCZENIE INSTYTUCJI I   MIEJSCA PARKINGOWE

• Teren wokół Instytutu jest w całości brukowany, z dogodnymi podjazdami dla wózków, brak barier architektonicznych.
• Liczne parkingi ogólnodostępne (mapka, parkingi: P1, P2, P3). Ze względu na umiejscowienie wejścia z dostępem do windy (mapka, nr: 3) proponujemy wybór parkingu znajdującego się bezpośrednio pod wieżą widokową

W przypadku jakichkolwiek pytań uprzejmie prosimy o kontakt z Koordynatorem Dostępności na numer: 887 021 060, możliwy kontakt SMS. Możliwość zamówienia asystenta dla osoby z niepełnosprawnością.ZASADY EWAKUACJI

W przypadku koniczności ewakuacji, wszyscy odwiedzający Instytut zobowiązani są do postępowania zgodnie z wytycznymi przekazywanymi przez wskazanych pracowników Instytutu oraz przemieszczania się zgodnie z kierunkiem ewakuacji budynku (wyraźne oznaczenia na budynku). Należy jak najszybciej udać się do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego. Osoby pełnosprawne w czasie ewakuacji pomagają osobom z niepełnosprawnościami.

Aby prawidłowo realizować zadania ewakuacyjne każdy pracownik posiada odpowiednie przeszkolenie oraz informacje na temat:
• rozkładu pomieszczeń w obiekcie, dróg i kierunków ewakuacji oraz wyjść z budynku,
• miejsc przebywania ludzi w pomieszczeniach obiektu,
• znajomości zasad alarmowania jednostek straży pożarnej,
• rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego oraz znajomości zasad jego użycia,
• usytuowania głównego wyłącznika prądu.

W trakcie ewakuacji sprawdzane są:
• sala edukacyjna i korytarze,
• toalety w tym toaleta dla niepełnosprawnych,
• pomieszczenia biurowe,
• Biblioteka i Archiwum.POLITYKA FINANSOWA

WIĘKSZOŚĆ WYDARZEŃ INSTYTUTU – KONFERENCJE, PRELEKCJE, WYSTAWY ITP. SĄ BEZPŁATNE.
WARSZTATY TEMATYCZNE PRZEZNACZONE DLA UCZNIÓW GRUP ZORGANIZOWANYCH SĄ BEZPŁATNE.


Bilet ulgowy na wydarzenie płatne - „Kolędowanie z Janem Pawłem II” - przysługuje, za okazaniem stosownego dokumentu uprawniającego do ulgi, osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunem.

ZAKUP BILETÓW:
Informacja:
www.idmjp2.pl
tel. 12 422 03 44OFERTA EDUKACYJNA DLA OSÓB Z DYSFUNKCJĄ WZROKU


Projekty Instytutu dostępne w Internecie

Biblioteka Instytutu

Warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży (grupy zorganizowane)

- wszelkie informacje dostępne u  Koordynatora  tel.
887 021 060, e-mail: edukacja@idmjp2.plOFERTA EDUKACYJNA DLA OSÓB Z DYSFUNKCJĄ SŁUCHU


Projekty Instytutu dostępne w Internecie

Zasoby Biblioteki Instytutu

Warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży (grupy zorganizowane)

 

 

OFERTA EDUKACYJNA DLA OSÓB Z DYSFUNKCJĄ RUCHU


Projekty Instytutu dostępne w Internecie

Zasoby Biblioteki Instytutu

Warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży (grupy zorganizowane)
BIBLIOTEKA INSTYTUTU

Biblioteka Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie jest instytucją służącą rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych, informacyjnych i kulturalnych. Prawo korzystania z Biblioteki jest powszechne i przysługuje każdemu zainteresowanemu posiadającemu zameldowanie na terenie Polski.
Udostępnianie zbiorów bibliotecznych odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie Biblioteki.

Korzystanie z Biblioteki jest bezpłatne.