Podstawowym celem działalności Instytutu jest upamiętnianie, upowszechnianie i twórcze rozwijanie dziedzictwa, które pozostawił po sobie Ojciec Święty Jan Paweł II, a także inspirowanie w oparciu o te wartości nowych inicjatyw o wymiarze uniwersalnym, promowanie duchowości, kultury i tradycji związanej z osobą Ojca Świętego Jana Pawła IIoraz dialogu między religiami i kulturami. Instytut prowadzi działalność naukową, kulturalną i edukacyjną działając na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza granicami kraju. Instytut - realizując cele strategiczne - współdziała w szczególności z jednostkami samorządu terytorialnego, państwowymi i samorządowymi instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi o podobnych celach działania oraz ze środowiskami kościelnymi, a także z mediami oraz osobami prawnymi i fizycznymi z kraju i z zagranicy.


Koncerty

Kolędowanie z Janem Pawłem II

Coroczne spotkania są nawiązaniem do wielowiekowej tradycji śpiewania kolęd. Artyści wraz ze zgromadzoną publicznością łączą się we wspólnym muzykowaniu. Szybko zaciera się granica pomiędzy wykonawcami, a śpiewającą publicznością. Rozbrzmiewają zarówno kolędy i pastorałki tradycyjne, wielowiekowe, jak i te nieco młodsze – współczesne.


Pod Oknem Papieskim

Budynek przy ulicy Franciszkańskiej 3 w Krakowie jest szczególnie związany z pielgrzymkami do Ojczyzny Jana Pawła II. Okno Papieskie mieszczące się w Pałacu Biskupim przyciągało i nadal przyciąga tłumy wiernych. Z tego właśnie miejsca, często w godzinach nocnych, Papież rozmawiał ze zgromadzoną młodzieżą. Dziś na pobliskim placu organizowane są liczne spotkania i koncerty ku czci Ojca Świętego. Artyści podkreślają wielką wagę i moc tej niezwykłej lokalizacji. Wystąpili tu między innymi: Anna Treter z zespołem, Halina Frąckowiak, Stanisław Soyka z zespołem Soyka Kwintet, Zespół Góralski Zawaternik, grupa Poetica oraz Bełchatowski Chór Gospel Schola Cantorum im. Piotra Kudyby.


Koncerty dla dzieci

Instytut Dialogu Międzykulturowego pamięta o młodych odbiorcach, dla których organizuje specjalne wydarzenia. Na koncert Majki Jeżowskiej zaproszeni zostali uczestnicy całorocznego programu edukacyjnego „Wychowanie do wartości”. Wyjątkowym przedsięwzięciem był koncert pt. „Dzieci w hołdzie Janowi Pawłowi II” zespołu Promyczki Dobra z Nowego Sącza.


Koncerty rocznicowe

Z okazji rocznic beatyfikacji, świąt oraz w dzień liturgicznego wspomnienia błogosławionego Jana Pawła II odbywają się plenerowe wydarzenia kulturalne z udziałem wybitnych artystów scen polskich – aktorów i muzyków. Te szczególe dni uświetnili swoją obecnością następujący wykonawcy: Beata Rybotycka, Kayah, Kasia Kowalska, Elżbieta Towarnicka, Beata Bednarz i Jacek Kotlarski z zespołem, Zbigniew Wodecki, Andrzej Lampert, Luis Bacalov, John Paul Mary, Daniel Olbrychski, Lesław Żurek, Ryszard Rynkowski, Zespół Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego, Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego, Zespół Pieśni i Tańca Śląsk im. S. Hadyny, Zakopower, Bracia, IRA.


Muzyka poważna

Do tradycji kulturalno-artystycznej Instytutu Dialogu Międzykulturowego należy także organizacja licznych koncertów muzyki poważnej w zabytkowych, sakralnych przestrzeniach miasta. Do najważniejszych z nich zaliczyć należy wykonanie „Requiem” Giuseppe Verdiego, które odbyło się 31 marca 2012 roku w kościele św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Krakowie, przy współpracy z Operą Krakowską. Niezwykłym zainteresowaniem cieszy się także prestiżowy cykl „Koncerty Katedralne” odbywający się rokrocznie w czerwcu we wnętrzach Katedry Wawelskiej. W „Koncertach Katedralnych” udział biorą najznamienitsi soliści operowi i orkiestry światowej sławy. Koncerty muzyki klasycznej, których organizatorem jest Instytut odbywają się także w Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” .

W ramach XXIII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej „Gaude Mater” w Częstochowie, Gdańsku, Krakowie, Katowicach, Lublińcu i Radomsku odbyły się liczne koncerty muzyki poważnej. Instytut Dialogu Międzykulturowego wraz z częstochowskim Stowarzyszeniem Przyjaciół „Gaude Mater” był organizatorem przedsięwzięcia zatytułowanego „Muzyka ze zbiorów jasnogórskich i wawelskich”. We wspaniałym koncercie w Katedrze Wawelskiej wystąpiła światowej sławy sopranistka koloraturowa Katarzyna Dondalska oraz zespół muzyki dawnej Capella Czestochoviensis.


Konferencje

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie jest organizatorem i współorganizatorem licznych konferencji naukowych, seminariów, warsztatów i wykładów związanych z nauką Jana Pawła II, promujących dialog między religiami i kulturami oraz działania i postawy otwarte na inne kultury i religie. W ramach konferencji odbyło się między innymi spotkanie pt. „Powstanie Światowego Centrum Tolerancji w Jerozolimie i rola duchownych religii monoteistycznych w budowaniu dialogu” z udziałem Aleksandra Gudzowatego, a także debaty naukowe: „Krucjata bez krucjat” oraz „Ideał pierwszej wspólnoty wobec rozbitej jedności. Perspektywy pojednania”. Tematem spotkań były także kierunki wychowania dzieci i młodzieży we współczesnym świecie: „W trosce o wychowanie” oraz „Dziecko wobec wartości”.
Liczne konferencje i sympozja poświęcone zostały osobie Jana Pawła II:
Dziedzictwo Jana Pawła II Wielkiego w projektach promocyjnych i turystycznych Krakowa i Małopolski
Znaczenie beatyfikacji Jana Pawła II
Między Papieżem a Wielkim Chanem
Tajemnice zamachu na bł. Jana Pawła II
Muzyka wobec poezji i nauczania Karola Wojtyły i Jana Pawła II
Dziedzictwo Jana Pawła II nas zobowiązuje
Bierzmowanie dziejów


Projekty cykliczne

Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia

Cykliczny projekt jest odpowiedzią na przesłanie Ojca Świętego, abyśmy „dawali świadectwo miłosierdzia” i nieśli pomoc ludziom potrzebującym. Przedsięwzięcie jest także ukierunkowanym działaniem wychowawczym mającym na celu rozbudzenie w młodzieży zainteresowania postacią Małopolanina Wszechczasów i Jego nauką oraz zaszczepienie i utrwalenie wartości wychowawczych, które wynikają z nauczania i pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II. Działanie skierowane do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych przyczynia się do rozbudzania inicjatyw wychowawczych w szkołach, promowania wśród młodzieży wartości uniwersalnych, a także umożliwia upowszechnianie dobrych praktyk wypracowanych przez uczestników projektu. Służy również tworzeniu w szkołach województwa małopolskiego podstaw trwałego wolontariatu.
Od 2007 roku w projekcie wzięło udział ponad 30 tysięcy uczniów z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z całej Małopolski. Nagrodą główną w projekcie jest wyjazd do Rzymu.
www.mwm.edu.pl


Małopolskie Dni Jana Pawła II

Celem projektu jest szeroko rozumiana promocja spuścizny Karola Wojtyły - Jana Pawła II w kontekście regionu Małopolski. Impulsem dla tej inicjatywy było wielkie wydarzenie z 2011 roku - beatyfikacja Ojca Świętego. Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie pragnie przybliżać Jego Osobę poprzez różnorodne wydarzenia kulturalne i artystyczne. W programie corocznych edycji znajdują się koncerty, spektakle, wystawy, projekcje filmów, spotkania autorskie, pikniki rodzinne, rajdy górskie oraz zwiedzanie klasztorów i kościołów. Projekt objął już wiele miast i miejscowości województwa małopolskiego.
www.mdjp2.pl


Wykłady otwarte: Jan Paweł II. Posługa myślenia

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie we współpracy z Ośrodkiem Badań nad Myślą Jana Pawła II Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie organizuje od 2009 roku cykle wykładów o charakterze otwartym. Wybitni specjaliści w dziedzinie teologii, antropologii i filozofii prowadzą rozważania dotyczące wkładu myśli papieża Jana Pawła II we współczesną teologię i kulturę. W szczególny sposób cykl ten skierowany jest do studentów.


Seniorzy z wizytą u Jana Pawła II

Cykl spotkań dla seniorów w siedzibie Instytutu, propagujących  spuściznę Świętego Jana Pawła II.


Dziedziniec Pogan

Idea „Dziedzińca Pogan” nawiązuje do Trzeciej Świątyni Jerozolimskiej, w której tzw. dziedziniec pogan był dostępny dla każdego, stanowił miejsce zgromadzeń i dialogu. Obecnie termin ten związany jest z cyklem debat osób o różnych ścieżkach światopoglądowych. Wydarzenie ma być symbolem spotkań ludzi, którzy w możliwie najszerszym gronie chcą odnaleźć poczucie wspólnoty w świecie wartości. Celem jest pokazanie możliwości porozumienia ponad podziałami. Papież Benedykt XVI zwrócił uwagę na potrzebę tworzenia takich "dziedzińców", miejsc spotkania ludzi wierzących i niewierzących, wzajemnego
słuchania się, dialogu, doświadczenia wspólnoty i odkrycia wspólnych wartości.
"Dziedzińce Pogan" były organizowane już m.in. w Paryżu i Tiranie.


Turniej Piłkarski im. Jana Pawła II

Instytut Dialogu Międzykulturowego jest organizatorem imprezy piłkarskiej, nawiązując tym samym do sportowych zamiłowań Ojca Świętego i wartości, jakie niesie ze sobą sport. Projekt realizowany jest przy współpracy z Miejskim Klubem Sportowym Cracovia. Pierwsza edycja turnieju odbyła się w 2012 roku i miała charakter ogólnopolski. Rok później turniej stał się imprezą międzynarodową, w której udział wzięły młodzieżowe drużyny piłkarskie z całej Europy. Nadrzędnym celem przedsięwzięcia jest idea dialogu międzykulturowego, którego głównym przesłaniem są słowa Jana Pawła II skierowane do sportowców: „Sport ma dziś ogromne znaczenie, ponieważ może sprzyjać upowszechnianiu wśród młodych ważnych wartości, takich jak lojalność, przyjaźń, wspólnota, solidarność". „Sport może (…) wnosić cenny wkład w pokojowe porozumienie między narodami oraz przyczynić się do utrwalania w świecie nowej cywilizacji miłości" (2000).
Idea imprezy dalece wybiega poza klasyczną rywalizację sportową. Turniej jest także wydarzeniem o wymiarze edukacyjnym i kulturowym. Celem turnieju jest także przybliżenie uczestnikom z zagranicy naszego kraju, poprzez pryzmat historii Warszawy i Krakowa oraz postaci Jana Pawła II. Żaden inny biskup Rzymu nie poświęcił tej dziedzinie tyle uwagi. Ojciec Święty przez całe swoje życie był wielkim miłośnikiem sportu i pierwszym papieżem, który zasiadł na trybunie stadionu jako piłkarski kibic.


Wystawy

Instytut Dialogu Międzykulturowego jest organizatorem wielu wystaw upamiętniających i popularyzujących dzieło Ojca Świętego Jana Pawła II oraz nawiązujących do historii Polski.
Jan Paweł II i rodzina
Życie Karola Wojtyły
Karol Wojtyła – ojciec i świadek Soboru
Błogosławiony Jan Paweł II w Małopolsce 1979-2002
Jan Paweł II. Orędownik Bożego Miłosierdzia
Ku wolności
Do Ciebie wołam Człowieku. Krakowskie lata ks. Karola Wojtyły
Błogosławiony Jan Paweł II. Droga do świętości
Kompozytorzy - Janowi Pawłowi II
Brat naszego Boga - rękopisy literackie ks. Karola Wojtyły
Zbrodnia Katyńska. Pamięć i Przebaczenie
Jan Paweł II Wielki. Pamiętamy
Bierzmowanie Polski 1979 - Pierwsza pielgrzymka do Ojczyzny

Istnieje możliwość wypożyczenia wystaw (tel. + 48 12 422 03 44)