Podstawowym celem działalności Instytutu jest upamiętnianie, upowszechnianie i twórcze rozwijanie dziedzictwa, które pozostawił po sobie Ojciec Święty Jan Paweł II, a także inspirowanie w oparciu o te wartości nowych inicjatyw o wymiarze uniwersalnym, promowanie duchowości, kultury i tradycji związanej z osobą Ojca Świętego Jana Pawła IIoraz dialogu między religiami i kulturami. Instytut prowadzi działalność naukową, kulturalną i edukacyjną działając na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza granicami kraju. Instytut - realizując cele strategiczne - współdziała w szczególności z jednostkami samorządu terytorialnego, państwowymi i samorządowymi instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi o podobnych celach działania oraz ze środowiskami kościelnymi, a także z mediami oraz osobami prawnymi i fizycznymi z kraju i z zagranicy.

100. rocznica urodzin

Miejsce na opis

logo-kielich-700x400
kanonizacja_g_galazka

Kanonizacja

Miejsce na opis

Konferencje i prelekcje

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie jest organizatorem i współorganizatorem licznych konferencji naukowych, seminariów, warsztatów i wykładów związanych z nauką Jana Pawła II, promujących dialog między religiami i kulturami oraz działania i postawy otwarte na inne kultury i religie. W ramach konferencji odbyło się między innymi spotkanie pt. „Powstanie Światowego Centrum Tolerancji w Jerozolimie i rola duchownych religii monoteistycznych w budowaniu dialogu” z udziałem Aleksandra Gudzowatego, a także debaty naukowe: „Krucjata bez krucjat” oraz „Ideał pierwszej wspólnoty wobec rozbitej jedności. Perspektywy pojednania”. Tematem spotkań były także kierunki wychowania dzieci i młodzieży we współczesnym świecie: „W trosce o wychowanie” oraz „Dziecko wobec wartości”.

konferencja dla polonistow idmjp2 15

Małopolskie dni JP2

Celem projektu jest szeroko rozumiana promocja spuścizny Karola Wojtyły – Jana Pawła II w kontekście regionu Małopolski. Impulsem dla tej inicjatywy było wielkie wydarzenie z 2011 roku – beatyfikacja Ojca Świętego. Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie pragnie przybliżać Jego Osobę poprzez różnorodne wydarzenia kulturalne i artystyczne. W programie corocznych edycji znajdują się koncerty, spektakle, wystawy, projekcje filmów, spotkania autorskie, pikniki rodzinne, rajdy górskie oraz zwiedzanie klasztorów i kościołów. Projekt objął już wiele miast i miejscowości województwa małopolskiego. www.mdjp2.pl

Teologia ciała

Miejsce na opis

logo-kielich-700x400
wystawa-wadowice

Wystawy

Miejsce na opis

Z wizytą u JPII

Cykl spotkań dla seniorów w siedzibie Instytutu, propagujących spuściznę Świętego Jana Pawła II.

kanonizacja_g_galazka
wystawa-wadowice

Inne

Miejsce na opis