Żaden kraj na świecie, żaden system polityczny nie może myśleć o swej przyszłości inaczej, jak tylko poprzez wizję tych nowych  pokoleń,  które  przejmą  od  swoich  rodziców  wielorakie dziedzictwo  wartości,  zadań  i  dążeń  zarówno  własnego narodu, jak też całej rodziny ludzkiej.

Jan Paweł II, Adhortacja Apostolska Familiaris Consortio,  1981

 

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie przygotował bogatą ofertę edukacyjną w duchu nauki Ojca Świętego Jana Pawła II. Tegoroczna propozycja to liczne warsztaty tematyczne, zajęcia biblioteczne, spotkania Akademii Rodzinnej, konkursy, projekty cykliczne oraz multimedialne pomoce edukacyjne.

Wyrażamy głębokie przekonanie, że nasza oferta pomoże Państwu w realizacji zadań edukacyjnych, mających na celu krzewienie wśród przedstawicieli młodego pokolenia wartości uniwersalnych oraz przyczyni się do podnoszenia jakości pracy wychowawczej małopolskich szkół i placówek. Proponowane zajęcia edukacyjne odbywają się w siedzibie Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie. Istnieje także możliwość realizacji na terenie wskazanej placówki oświatowej. 

Zapraszamy do skorzystania z naszych propozycji i proponujemy włączenie naszej oferty do całorocznego planu pracy Państwa placówki.

 

 

OFERTA DLA PRZEDSZKOLI 

OFERTA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH - klasy I - III

OFERTA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH - klasy IV - VIII

OFERTA DLA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

MULTIMEDIALNE POMOCE DYDAKTYCZNE

FILMY DOKUMENTALNE I PUBLICYSTYCZNE

INORFMACJE W SPRAWIE OFERTY EDUKACYJNEJ DLA OPIEKUNÓW UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WZROKU, SŁUCHU, RUCHU

KONFERENCJE DLA WYCHOWAWCÓW, NAUCZYCIELI I KATECHETÓW

 

 


OFERTA DLA PRZEDSZKOLI 

 

Warsztaty edukacyjne

„Jan Paweł II - nieustanne dawanie świadectwa" - przybliżenie osoby Wielkiego Polaka.

Tematyka poszczególnych zajęć:
1. Wadowice Lolka Wojtyły (Papież też był dzieckiem)
2. Jan Paweł II i sport
3. Podróże z Janem Pawłem II
4. Największą radością papieskiego serca są dzieci

Zajęcia biblioteczne – kształtowanie u młodego człowieka pozytywnych postaw czytelniczych, rozwijanie kreatywności, wyrabianie nawyków korzystania ze zbiorów bibliotecznych oraz uwrażliwienie odbiorców na piękno słowa pisanego.

 

Konkursy
Quizy wiedzy, konkursy tematyczne, kolorowanki i puzzle będące uzupełnieniem oferty dla najmłodszych są udostępniane na naszym profilu Facebook oraz na naszej stronie internetowej w aktualnościach oraz zakładce Konkursy.

 

Akademia Rodzinna
Przedsięwzięcie mające na celu integrację i wzmocnienie więzi rodzinnych poprzez wspólne spędzanie wolnego czasu, angażujące w ciekawe i praktyczne zajęcia zarówno najmłodszych, jak i ich rodziców i dziadków. Podczas prowadzonych zajęć dla dzieci, ich opiekunowie będą mogli skorzystać z porad specjalistów w tym: logopedów, terapeutów integracji sensorycznej, specjalistów w zakresie wczesnego rozwoju dziecka, specjalistów korekcji wad postawy, rehabilitantów, psychologów i pedagogów oraz prawników. 

 

Lolek i Tola
Lolek i Tola to maskotki Instytutu obecne na spotkaniach Akademii Rodzinnej oraz podczas wydarzeń adresowanych do dzieci. Lolek i Tola odwiedzają również przedszkola do których zostają zaproszeni. Spotkanie z nimi to gwarancja świetnej zabawy i mozliwości wykonania pamiątkowego zdjęcia. 

 

 


OFERTA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH - klasy I - III

 

Warsztaty edukacyjne

„Jan Paweł II - nieustanne dawanie świadectwa" - przybliżenie osoby Wielkiego Polaka.

Tematyka poszczególnych zajęć:
1. Wadowice Lolka Wojtyły (Papież też był dzieckiem)
2. Jan Paweł II i sport
3. Podróże z Janem Pawłem II
4. Największą radością papieskiego serca są dzieci

Zajęcia biblioteczne – kształtowanie u młodego człowieka pozytywnych postaw czytelniczych, rozwijanie kreatywności, wyrabianie nawyków korzystania ze zbiorów bibliotecznych oraz uwrażliwienie odbiorców na piękno słowa pisanego.

 

Konkursy
Quizy wiedzy, konkursy tematyczne, kolorowanki i puzzle będące uzupełnieniem oferty dla najmłodszych są udostępniane na naszym profilu Facebook oraz na naszej stronie internetowej w aktualnościach oraz zakładce Konkursy.

 

Akademia Rodzinna
Przedsięwzięcie mające na celu integrację i wzmocnienie więzi rodzinnych poprzez wspólne spędzanie wolnego czasu, angażujące w ciekawe i praktyczne zajęcia zarówno najmłodszych, jak i ich rodziców i dziadków. Podczas prowadzonych zajęć dla dzieci, ich opiekunowie będą mogli skorzystać z porad specjalistów w tym: logopedów, terapeutów integracji sensorycznej, specjalistów w zakresie wczesnego rozwoju dziecka, specjalistów korekcji wad postawy, rehabilitantów, psychologów i pedagogów oraz prawników. 

 

Rajd na Groń Świętego Jana Pawła II
Coroczna piesza wycieczka na szczyt Leskowca i Jaworzyny (ulubione miejsca wędrówek młodego Karola Wojtyły), w której biorą udział uczniowie i wychowawcy małopolskich szkół.

 

 


OFERTA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH - klasy IV - VIII

 

Warsztaty edukacyjne

"Wadowice Lolka Wojtyły (Papież też był dzieckiem)" - Młodzi odbiorcy poznają Karola Wojtyłę jako chłopca i młodzieńca, a także życie jego przyjaciół; co robili uczniowie w wolnym czasie i jakie mieli obowiązki; jak wyglądało życie codzienne ówczesnych Wadowic i jego mieszkańców. Starsi uczniowie zapoznają się także z ekspozycją tematyczną przygotowaną przez Instytut: „Życie Karola Wojtyły”.

"Z wizytą w Watykanie" - Zapraszamy do Watykanu, najmniejszego państwa świata. Tu poznacie niesamowitą architekturę Stolicy Apostolskiej. Odwiedzicie także Watykańskie Muzea, które powstały ze zbiorów dzieł sztuki zgromadzonych przez poszczególnych papieży. Wraz z tłumem wiernych będziecie mieli okazję spotkać się z papieżem podczas cotygodniowej audiencji na Placu Świętego Piotra, a następnie odpocząć w watykańskich ogrodach.

"Jan Paweł II i sport" - Uczniowie poznają sylwetkę Ojca Świętego – sportowca i zastanowią się, jak sposób sport wpływa na charakter człowieka? Jan Paweł II był niewątpliwie najbardziej "usportowionym” ze wszystkich papieży. Dotychczas żaden z przywódców Kościoła nie zajmował się sportem na tak dużą skalę, wiele miejsca poświęcił również sportowi w swoim nauczaniu. Osobiście uprawiał sport, miał swoje preferencje jako kibic i w czasie swojego pontyfikatu na audiencjach przyjął dziesiątki delegacji klubów i organizacji sportowych, jak również byłych i czynnych zawodników. Starsi uczniowie zapoznają się także z ekspozycją tematyczną przygotowaną przez Instytut: „Jan Paweł II i sport”.

"Podróże z Janem Pawłem II" - Ojciec Święty jako Pielgrzym odwiedzał liczne kraje świata. Uczniowie będą mieli okazje poznać miejsca, które odwiedził Ojciec Święty; zgromadzić informacje o pielgrzymkach i miejscach odwiedzanych przez papieża; Poznają charakterystyczne elementy kultury, obyczajów i tradycji różnych regionów świata. Starsi uczniowie zapoznają się także z ekspozycją tematyczną przygotowaną przez Instytut: „Życie Karola Wojtyły”.

"Największą radością papieskiego serca są dzieci" - Uczniowie będą mieli okazję zobaczyć, jak wyglądały spotkania Jana Pawła II z dziećmi z różnych stron świata. Poznają charakterystyczne elementy kultury, obyczajów i tradycji różnych regionów. Zapoznają się także z ekspozycją tematyczną przygotowaną przez Instytut: „Ufne serca. Jan Paweł II - papież dzieci”.

"Kraków Karola Wojtyły" - Po ukończeniu wadowickiego gimnazjum Karol Wojtyła wraz z tatą przeprowadził się do Krakowa, by tu zrealizować jedno ze swoich wielkich marzeń – rozpocząć studia polonistyczne na najstarszym w Polsce uniwersytecie – Uniwersytecie Jagiellońskim. Przyszły papież mieszkał tu 40 lat, do momentu powołania Go na Stolicę Piotrową 16 października 1978 roku (zajęcia od listopada 2019 roku).

„Jan Paweł II – Budowniczy Mostów” – poznanie roli Ojca Świętego Jana Pawła II jako papieża dialogu. Zajęcia łączą część teoretyczną z zajęciami praktycznymi kształtującymi u młodego człowieka postawę otwartości na inne kultury i religie, zwalczającą stereotypy, skierowaną na poznanie i współistnienie z drugim człowiekiem (starsze klasy szkoły podstawowej).

„Z kulturą o KULTURZE” – warsztaty „Sceny Papieskiej” - przybliżenie młodym ludziom nauczania i biografii świętego Jana Pawła II,  wybitnego humanisty XX i XXI wieku; wspieranie pedagogów (polonistów, wychowawców) w rozwijaniu u podopiecznych umiejętności prowadzenia dyskusji z zachowaniem kultury dialogu i szacunku do interlokutora; pobudzanie w młodych zainteresowania szeroko rozumianą kulturą/sztuką wysoką oraz naukami humanistycznymi.

„Z kulturą o KULTURZE_2.0” - warsztaty „Sceny Papieskiej” - Poprzez odbywającą się w ramach zajęć dyskusję zwracamy uwagę na ponadczasową i tak ważną dla Jana Pawła II postawę otwartości na autentyczny, interpersonalny dialog. W programie spotkania, m.in.: miniwykład, praca w grupach, odwołanie się do wiedzy i umiejętności uczestników, dyskusja na zaproponowany przez prowadzącą (polonistę-teatrologa) temat.

„BUDUJ(MY) SIEBIE!” - warsztaty „Sceny Papieskiej” - Tytuł proponowanych warsztatów nawiązuje do życiowej postawy przyszłego Papieża - Polaka nieustannie „budującego siebie”, rozwijającego własne talenty. W program warsztatów wpisany jest m.in. miniwykład poświęcony „teatralnej biografii” przyszłego Papieża, Jego spotkaniom z ludźmi świata nauki, kultury i sztuki; wspólne omówienie zasad autoprezentacji oraz reguł savoir-vivre'u.

NOWOŚĆ! Spacer po Krakowie: „KAROL WOJTYŁA - AKTOR, DRAMATURG, KAPŁAN ARTYSTÓW, PRZYJACIEL RAPSODYKÓW” - w ramach „Sceny Papieskiej” - To unikatowa propozycja poznawania biografii „Rapsodyka Słowa Odwiecznego”: Wojtyły - Kapłana - Artysty - Dramaturga, historii Miasta Królów oraz teatru polskiego XX wieku. Wszystko to w zabytkowej przestrzeni Stolicy Małopolski. Oferta aktualna od października 2019 r., więcej szczegółów wkrótce.

„Teologia ciała …. czego?" - przedstawienie młodemu człowiekowi „teologii ciała” według nauczania Jana Pawła II jako alternatywy na współczesną wizję miłości i seksualności promowaną przez obecną kulturę i media.

Zajęcia biblioteczne – kształtowanie u młodego człowieka pozytywnych postaw czytelniczych, rozwijanie kreatywności, wyrabianie nawyków korzystania ze zbiorów bibliotecznych oraz uwrażliwienie odbiorców na piękno słowa pisanego.

 

Konkursy
Quizy wiedzy, konkursy tematyczne są udostępniane na naszym profilu Facebook oraz na naszej stronie internetowej w aktualnościach oraz zakładce Konkursy.

 

Akademia Rodzinna
Przedsięwzięcie mające na celu integrację i wzmocnienie więzi rodzinnych poprzez wspólne spędzanie wolnego czasu, angażujące w ciekawe i praktyczne zajęcia zarówno najmłodszych, jak i ich rodziców i dziadków. Podczas prowadzonych zajęć dla dzieci, ich opiekunowie będą mogli skorzystać z porad specjalistów w tym: logopedów, terapeutów integracji sensorycznej, specjalistów w zakresie wczesnego rozwoju dziecka, specjalistów korekcji wad postawy, rehabilitantów, psychologów i pedagogów oraz prawników. 

 

Projekty edukacyjne
Oblicza Dialogu. Młody Asyż projekt adresowany jest do starszych uczniów szkół podstawowych, uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych i pomyślany jako wieloletnie działanie edukacyjno – wychowawcze. Głównym celem jest stworzenie płaszczyzny porozumienia na rzecz dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego, promowanie działań i postaw otwartych na inne kultury i religie, zwalczających stereotypy, skierowanych na poznawanie i współistnienie z drugim człowiekiem. Więcej informacji na stronie www.obliczadialogu.pl, na stronie www.idmjp2.pl w zakładce Programy/Oblicza Dialogu oraz na profilu Facebook projektu

Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia cykliczny projekt edukacyjny służy tworzeniu w szkołach województwa małopolskiego podstaw trwałego wolontariatu. Jego głównym celem jest uwrażliwienie młodego pokolenia na potrzeby innych, tworzenie podstaw wolontariatu w małopolskich szkołach oraz przygotowanie młodzieży do społecznego działania na rzecz potrzebujących, a także ukazanie młodzieży sposobu realizacji w życiu codziennym przesłania Ojca Świętego Jana Pawła II. Więcej o IX edycji projektu na stronie www.mwm.edu.pl oraz na stronie IDMJP2

Rajd na Groń Świętego Jana Pawła II
Coroczna piesza wycieczka na szczyt Leskowca i Jaworzyny (ulubione miejsca wędrówek młodego Karola Wojtyły), w której biorą udział uczniowie i wychowawcy małopolskich szkół.

 

 OFERTA DLA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

 

Warsztaty edukacyjne

"Z wizytą w Watykanie"- Zapraszamy do Watykanu, najmniejszego państwa świata. Tu poznacie niesamowitą architekturę Stolicy Apostolskiej. Odwiedzicie także Watykańskie Muzea, które powstały ze zbiorów dzieł sztuki zgromadzonych przez poszczególnych papieży. Wraz z tłumem wiernych będziecie mieli okazję spotkać się z papieżem podczas cotygodniowej audiencji na Placu Świętego Piotra, a następnie odpocząć w watykańskich ogrodach.

"Jan Paweł II i sport" - Uczniowie poznają sylwetkę Ojca Świętego – sportowca i zastanowią się, jak sposób sport wpływa na charakter człowieka? Jan Paweł II był niewątpliwie najbardziej "usportowionym” ze wszystkich papieży. Dotychczas żaden z przywódców Kościoła nie zajmował się sportem na tak dużą skalę, wiele miejsca poświęcił również sportowi w swoim nauczaniu. Osobiście uprawiał sport, miał swoje preferencje jako kibic i w czasie swojego pontyfikatu na audiencjach przyjął dziesiątki delegacji klubów i organizacji sportowych, jak również byłych i czynnych zawodników. Starsi uczniowie zapoznają się także z ekspozycją tematyczną przygotowaną przez Instytut: „Jan Paweł II i sport”.

"Podróże z Janem Pawłem II" - Ojciec Święty jako Pielgrzym odwiedzał liczne kraje świata. Uczniowie będą mieli okazje poznać miejsca, które odwiedził Ojciec Święty; zgromadzić informacje o pielgrzymkach i miejscach odwiedzanych przez papieża; Poznają charakterystyczne elementy kultury, obyczajów i tradycji różnych regionów świata. Starsi uczniowie zapoznają się także z ekspozycją tematyczną przygotowaną przez Instytut: „Życie Karola Wojtyły”.

"Kraków Karola Wojtyły" - Po ukończeniu wadowickiego gimnazjum Karol Wojtyła wraz z tatą przeprowadził się do Krakowa, by tu zrealizować jedno ze swoich wielkich marzeń – rozpocząć studia polonistyczne na najstarszym w Polsce uniwersytecie – Uniwersytecie Jagiellońskim. Przyszły papież mieszkał tu 40 lat, do momentu powołania Go na Stolicę Piotrową 16 października 1978 roku (zajęcia od listopada 2019 roku).

„Jan Paweł II – Budowniczy Mostów” – poznanie roli Ojca Świętego Jana Pawła II jako papieża dialogu. Zajęcia łączą część teoretyczną z zajęciami praktycznymi kształtującymi u młodego człowieka postawę otwartości na inne kultury i religie, zwalczającą stereotypy, skierowaną na poznanie i współistnienie z drugim człowiekiem (starsze klasy szkoły podstawowej).

„Z kulturą o KULTURZE” – warsztaty „Sceny Papieskiej” - przybliżenie młodym ludziom nauczania i biografii świętego Jana Pawła II,  wybitnego humanisty XX i XXI wieku; wspieranie pedagogów (polonistów, wychowawców) w rozwijaniu u podopiecznych umiejętności prowadzenia dyskusji z zachowaniem kultury dialogu i szacunku do interlokutora; pobudzanie w młodych zainteresowania szeroko rozumianą kulturą/sztuką wysoką oraz naukami humanistycznymi.

„Z kulturą o KULTURZE_2.0” - warsztaty „Sceny Papieskiej” - Poprzez odbywającą się w ramach zajęć dyskusję zwracamy uwagę na ponadczasową i tak ważną dla Jana Pawła II postawę otwartości na autentyczny, interpersonalny dialog. W programie spotkania, m.in.: miniwykład, praca w grupach, odwołanie się do wiedzy i umiejętności uczestników, dyskusja na zaproponowany przez prowadzącą (polonistę-teatrologa) temat. 

„BUDUJ(MY) SIEBIE!” - warsztaty „Sceny Papieskiej” - Tytuł proponowanych warsztatów nawiązuje do życiowej postawy przyszłego Papieża - Polaka nieustannie „budującego siebie”, rozwijającego własne talenty. W program warsztatów wpisany jest m.in. miniwykład poświęcony „teatralnej biografii” przyszłego Papieża, Jego spotkaniom z ludźmi świata nauki, kultury i sztuki; wspólne omówienie zasad autoprezentacji oraz reguł savoir-vivre'u. 

NOWOŚĆ! Spacer po Krakowie: „KAROL WOJTYŁA - AKTOR, DRAMATURG, KAPŁAN ARTYSTÓW, PRZYJACIEL RAPSODYKÓW” - w ramach „Sceny Papieskiej” - To unikatowa propozycja poznawania biografii „Rapsodyka Słowa Odwiecznego”: Wojtyły - Kapłana - Artysty - Dramaturga, historii Miasta Królów oraz teatru polskiego XX wieku. Wszystko to w zabytkowej przestrzeni Stolicy Małopolski. Oferta aktualna od października 2019 r., więcej szczegółów wkrótce.

„Teologia ciała …. czego?" - przedstawienie młodemu człowiekowi „teologii ciała” według nauczania Jana Pawła II jako alternatywy na współczesną wizję miłości i seksualności promowaną przez obecną kulturę i media.

Zajęcia biblioteczne – kształtowanie u młodego człowieka pozytywnych postaw czytelniczych, rozwijanie kreatywności, wyrabianie nawyków korzystania ze zbiorów bibliotecznych oraz uwrażliwienie odbiorców na piękno słowa pisanego.

 

Konkursy
Quizy wiedzy, konkursy tematyczne są udostępniane na naszym profilu Facebook oraz na naszej stronie internetowej w aktualnościach oraz zakładce Konkursy.

 

Projekty edukacyjne
Oblicza Dialogu. Młody Asyż projekt adresowany jest do starszych uczniów szkół podstawowych, uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych i pomyślany jako wieloletnie działanie edukacyjno – wychowawcze. Głównym celem jest stworzenie płaszczyzny porozumienia na rzecz dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego, promowanie działań i postaw otwartych na inne kultury i religie, zwalczających stereotypy, skierowanych na poznawanie i współistnienie z drugim człowiekiem. Więcej informacji na stronie www.obliczadialogu.pl, na stronie www.idmjp2.pl w zakładce Programy/Oblicza Dialogu oraz na profilu Facebook projektu

Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia cykliczny projekt edukacyjny służy tworzeniu w szkołach województwa małopolskiego podstaw trwałego wolontariatu. Jego głównym celem jest uwrażliwienie młodego pokolenia na potrzeby innych, tworzenie podstaw wolontariatu w małopolskich szkołach oraz przygotowanie młodzieży do społecznego działania na rzecz potrzebujących, a także ukazanie młodzieży sposobu realizacji w życiu codziennym przesłania Ojca Świętego Jana Pawła II. Więcej o IX edycji projektu na stronie www.mwm.edu.pl oraz na stronie IDMJP2

Rajd na Groń Świętego Jana Pawła II
Coroczna piesza wycieczka na szczyt Leskowca i Jaworzyny (ulubione miejsca wędrówek młodego Karola Wojtyły), w której biorą udział uczniowie i wychowawcy małopolskich szkół.

 

 


MULTIMEDIALNE POMOCE DYDAKTYCZNE DLA WYCHOWAWCÓW, NAUCZYCIELI I KATECHETÓW

 

Projekty multimedialne
www.santojp2.pl – interaktywny portal o życiu, twórczości i duchowym dziedzictwie Św. Jana Pawła II. Bogata baza wiedzy o życiu, twórczości i duchowym dziedzictwie Ojca Świętego Jana Pawła II - jedna z największych interaktywnych encyklopedii wiedzy o Wielkim Polaku dostępnych w sieci.
www.tusiezaczelo.pl – multimedialny projekt „Małopolska – tu wszystko się zaczęło" będący interaktywną prezentacją tych miejsc regionu, które w sposób szczególny naznaczył swoją obecnością Karol Wojtyła. Na szlaku wędrówki znajdują się zarówno obszary związane z biografią, rodziną, pasjami i powołaniem przyszłego papieża, jak i miejsca, które znalazły się na szlakach papieskich podróży do ojczyzny. Nowinką zastosowaną po raz pierwszy w tym projekcie, jest połączenie współczesnej fotografii sferycznej z tradycyjnymi zdjęciami archiwalnymi.
www.szlak.maryjny.pl - wirtualne spacery pokazujące piękno miejsc kultu Maryjnego na terenie Polski i Słowacji. Informacje w języku polskim, niemieckim, angielskim, hiszpańskim i Międzynarodowym Języku Migowym.
MOVIEWAM - Projekt moviewam jest skierowany do ludzi młodych. Punktem wyjścia do rozważań jest papieskie nauczanie przeniesione na grunt spraw codziennych. W 40. filmowych katechezach podejmowane będą m.in. takie zagadnienia jak: miłość w związkach, moda na sukces, jak być sobą, wierność, odwaga czy dojrzałość.

 

 


FILMY DOKUMENTALNE I PUBLICYSTYCZNE ZWIĄZANE Z OSOBĄ
I NAUCZANIEM JANA PAWŁA II

 

Świadkowie – cykl filmowy zawierający wypowiedzi osób z najbliższego otoczenia Ojca Św. Jana Pawła II, które poznały Karola Wojtyłę na różnych etapach jego życia.
Jan Paweł II w Małopolsce – filmowa podróż do miejsc najbliższych sercu Ojca Świętego. Cykl 20 filmów zrealizowany został przez Instytut we współpracy z Telewizją Kraków z okazji 90. rocznicy urodzin Ojca Świętego.
Projekt życia według Jana Pawła II. Od początku do końca i początku – cykl filmów dokumentalnych, wpisujących najważniejsze punkty papieskiego nauczania w cykl ludzkiego życia, od jego zarania po koniec i nowy początek.
Wiara i życie - Cykl "Wiara i życie" prezentuje ważne i ciekawe wydarzenia w Archidiecezji Krakowskiej.

Więcej na stronie www.idmjp2.pl w zakładce IDM.TV

 

 


INORFMACJE W SPRAWIE OFERTY EDUKACYJNEJ DLA OPIEKUNÓW UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WZROKU, SŁUCHU, RUCHU (GRUPY ZORGANIZOWANE)

 

OFERTA EDUKACYJNA DLA OSÓB Z DYSFUNKCJĄ WZROKU


OFERTA EDUKACYJNA DLA OSÓB Z DYSFUNKCJĄ SŁUCHU


OFERTA EDUKACYJNA DLA OSÓB Z DYSFUNKCJĄ RUCHU
KONFERENCJE DLA WYCHOWAWCÓW, NAUCZYCIELI I KATECHETÓW

 

Instytut organizuje konferencje adresowane do wychowawców, nauczycieli, katechetów m. in. na temat wychowania do wartości, wolontariatu, edukacji seksualnej. Przygotowujemy również pokazy oraz spotkania skierowane do uczniów. Informacje o poszczególnych wydarzeniach umieszcamy na bieżąco w zakładce aktualności oraz w zakładce Konferencje.

 


Zajęcia dla grup zorganizowanych odbywają się w siedzibie Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie. Istnieje także możliwość realizacji na terenie wskazanej placówki oświatowej. Zgłoszenia drogą telefoniczną lub mailową przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00 przez:

 

Dział Edukacji
tel. 12 422 03 44
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Scena Papieska - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Newsletter

Zapisz się
do góry