Różaniec z chleba dla Papieża Franciszka to wyjątkowy dar niepełnosprawnych dzieci z Małopolski na radość o możliwym spotkaniu z Ojcem Świętym w naszym kraju. Ten symboliczny podarunek najmłodszych powstał na planie czwartego odcinka programu Kuchni Papieskiej – serii fabularyzowanych dokumentów o Karolu Wojtyle. Premiera planowana w programie pierwszym Telewizji Polskiej już w sobotę 23 lipca 2016 r. o godzinie 11.56.

Tematem przewodnim czwartego odcinka Kuchni Papieskiej jest chleb. Film opowiada jak ważny w życiu Karola Wojtyły posiłek z chleba, zarówno w dzieciństwie i w czasach okupacji hitlerowskiej. Także później, kiedy już jako Papież ten symboliczny dar-chleb z czułością całował na powitanie w ojczyźnie. Tuż przed Światowymi Dniami Kraków 2016 roku różaniec z chleba stanowi silny przekaz wiary, nadziei i przetrwania w duchu Bożego Miłosierdzia.

Film oddaje emocje i zaangażowanie niepełnosprawnych dzieci w tworzenie różańca dla Papieża Franciszka. Pod okiem małopolskiej artystki i rzeźbiarki Aleksandry Biedka różaniec z chleba wykonują (malują, lepią kule i nawlekają na osnowę): Martyna Gruca i Stanisław Jan Salach w asyście Pana Stanisława Kmiecika (artysta bez rąk) oraz pozostałych dzieci, w tym ze Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 6 im. Jana Pawła II W Krakowie przy ul. Niecałej 8. W ostatniej minucie filmu dzieci podnoszą różaniec i we wzruszających słowach wypowiadają życzenie, by różaniec otrzymał Papież Franciszek.

Premierę odcinka „Chleba Naszego Powszedniego” poprzedziło spotkanie Marszałka Województwa Małopolskiego z dziećmi, które zaprezentowały gotowy różaniec dla Ojca Świętego. Materiał ze spotkania dzieci i ich rodziców z władzami województwa został wyemitowany w programie „Wiara i życie” w Telewizji Kraków 15 i 16 lipca 2016 roku.

Kuchnia Papieska to dokument filmowy z udziałem znanych osób z dziedzin kultury, nauki i religii wsparty fabularyzowaną retrospekcją historyczną, komentarzami ilustrowanymi i dyskusją w studiu plenerowym. Program w niekonwencjonalny sposób podejmuje trudne tematy i debatę o współczesnych wartościach i problemach społecznych, przeplatając wątek rozmowy wspomnieniem potraw bliskich Karolowi Wojtyle, Janowi Pawłowi II. Fabuła każdego odcinka budzi emocje i wzruszenie wśród osób pamiętających dawne smaki z dzieciństwa i wspólne niedzielne obiady. Dla młodych - jest inspiracją i próbą odnalezienia pomostu między tym, co minęło a rzeczywistością.

Wszystkie odcinki Kuchni Papieskiej emitowane są w Telewizji Polskiej. W czwartym odcinku przy stole wystąpili: aktor Tadeusz Chudecki, Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa, piosenkarka - ambasadorka ŚDM Kraków 2016 - Monika Kuszyńska, ks. dr Stanisław Mieszczak SCJ, aktor Andrzej Młynarczyk, kpt. Stanisław Szuro, ps. Zamorski (żołnierz wyklęty).

Czwarty odcinek "Kuchni Papieskiej" zostanie wyemitowany w TVP1 w:
- sobotę, 23.07.2016, godz. 11:55
- środę, 27.07.2016, godz. 15:15 (Przed transjmisją Ceremonii powitania Papieża Franciszka na lotnisku w Balicach)
- czwartek, 28.07.2016, godz. 15:30 (Przed transjmisją Ceremonii powitania Papieża Franciszka na Błoniach Krakowskich)

Producentem „Kuchni Papieskiej” jest Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie.

Newsletter

Zapisz się
do góry