Zwiastun wystawy: "Do Ciebie wołam człowieku. Krakowskie lata ks. Karola Wojtyły"