Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie zaprasza do współpracy osoby zainteresowane dorobkiem filozoficznym, teologicznym i pastoralnym księdza, biskupa i kardynała Karola Wojtyły. Współpraca z Komitetem Naukowym Filozoficzno-Teologicznym będzie polegała na skanowaniu i przepisywaniu tekstów pochodzących z okresu poprzedzającego wybór kard. Wojtyły na Stolicę Piotrową.

Read more: Oferta pracy

Newsletter

Zapisz się
do góry