Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie przygotował wystawę związaną z działalnością św. Jana Pawła II. Ojciec Święty noszący tytuł Pontifex Maximus czyli Wielki Budowniczy Mostów stał się inicjatorem szeroko pojętego dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego.

Read more: Wystawa „Śladami Świętego. Jan Paweł II – dialog między kulturami i religiami”

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie rozpoczyna kolejną edycję programu edukacyjnego „Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju”,  który stanowi integracyjną część wieloletniego projektu cyklicznego „Oblicza dialogu”. Tematyka w roku szkolnym 2015/16: „Źródła wiary. Rola świętych ksiąg w kulturze i religii”. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w całorocznym programie edukacyjnym.

Dostęp do wszystkich wydarzeń bezpłatny.

UWAGA! ZMIANA TERMINU ZGŁOSZEŃ!

Read more: „Oblicza Dialogu” – III edycja: „Źródła wiary. Rola świętych ksiąg w kulturze i religii” - ZMIANA...

16 czerwca 2015 roku w Auli św. Jana Pawła II w Krakowie odbyło się uroczyste podsumowanie II edycji projektu "Oblicza Dialogu".

Read more: Fotorelacja z uroczystego podsumowania II edycji projektu "Oblicza Dialogu"

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie zakończył II edycję projektu „Oblicza Dialogu” oraz związanego z nim programu edukacyjnego “Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju”. Uroczyste podsumowanie odbędzie się 16 czerwca 2015 roku o godzinie 14.00 w Auli św. Jana Pawła II przy ul. Siostry Faustyny 3 w Krakowie.

Read more: Podsumowanie II edycji projektu "Oblicza Dialogu"

„Wiara i tradycja. Celebracja świąt w różnych kulturach i religiach” – pod takim hasłem w ramach II edycji projektu „Oblicza Dialogu” odbył się cykl warsztatów organizowanych przez Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie. W dniach 18 -29 maja 2015 roku gościliśmy na zajęciach 433 uczniów z małopolskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Odwiedziły nas placówki oświatowe z Dąbrowy Tarnowskiej, Lubnia, Łapanowa, Kamienia, Krakowa, Koszyc Wielkich, Poskwitowa, Sierczy, Stróży, Tarnowa, Waganowic, Wieliczki i Woli Radłowskiej. Warsztaty łączące część teoretyczną z praktyczną prowadzone były w siedzibie Instytutu Dialogu Międzykulturowego w Krakowie oraz w siedzibie Katedry Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ.

Read more: Warsztaty w ramach II edycji projektu Oblicza Dialogu

Page 4 of 8

Newsletter

Zapisz się
do góry