Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie organizuje w dniach 18 -29 maja 2015 roku bezpłatne zajęcia warsztatowe związane z główną tematyką tegorocznego projektu „Oblicza dialogu” oraz programu edukacyjnego "Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju". Tegoroczna, druga już edycja projektu, poświęcona jest celebracji świąt w różnych kulturach i religiach.

Read more: Oblicza Dialogu - warsztaty

Program edukacyjny "Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju" jest integracyjną częścią wieloletniego projektu cyklicznego Oblicza dialogu prowadzonego przez Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie. Program edukacyjny "Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju" adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnychi pomyślany jako cykliczne, wieloletnie działanie edukacyjno – wychowawcze. Proponowany program edukacyjny ma przyczynić się do pobudzania inicjatyw wychowawczych w szkołach, promowania wśród młodzieży wartości uniwersalnych, a także umożliwiać upowszechnianie dobrych praktyk wypracowanych przez uczestników projektu.

Read more: Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju

Dwudniowa konferencja – „Chrześcijaństwo, Judaizm, Islam - sztuka dialogu w koncepcji Jana Pawła II” zakończyła się w Krakowie. Mówiono o unikalnym wkładzie papieża Wojtyły w dialog z innymi religiami i wskazywano perspektyw rozwoju tego dzieła i zobowiązaniach, jakie spoczywają w tym względzie także polskich katolików. Spotkanie zorganizował krakowski Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II.

Read more: eKAI o konferencji „Chrześcijaństwo, Judaizm, Islam - sztuka dialogu w koncepcji Jana Pawła II”

17 czerwca o godz. 19:30 w Synagodze Tempel odbył się niezwykły wieczór pieśni żydowskiej "Josl & Reizele". 

Read more: "Josl & Reizele" - relacja

Tegorocznej I edycji projektu Oblicza dialogu towarzyszyły wystawy fotograficzne związane z tematyką architektury sakralnej różnych religii. Założeniem tegorocznej edycji projektu było między innymi zwrócenie uwagi na tematykę sakralną w budownictwie różnych kultur i religii na przestrzeni wieków oraz koncepcje dialogu międzyreligijnego w kontekście działalności Ojca Świętego Jana Pawła II.

Read more: Wystawy tematyczne "Oblicza Dialogu"

Page 5 of 8

Newsletter

Zapisz się
do góry