29 maja 2017 roku o godz. 10:00 w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie odbyła się uroczysta gala podsumowująca jubileuszową - X edycję małopolskiego projektu Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia przygotowującego uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do niesienia pomocy potrzebującym.

Do X edycji projektu zgłosiło się ponad sto szkół z Małopolski. Przez dziesięć lat ponad 35 tysięcy uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wraz z opiekunami pomogło olbrzymiej grupie osób potrzebujących wsparcia. Jak co roku najciekawsze przedsięwzięcia zyskały uznanie Kapituły Projektu. W tej edycji nagrodzono 15 projektów wolontariackich.

W uroczystości wzięli udział m.in.: ks. kard. Stanisław Dziwisz, Leszek Zegzda - Członek Zarządu Województwa Małopolskiego, Halina Cimer - Małopolski Wicekurator Oświaty, Barbara Dziwisz - Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Sejmiku Województwa Małopolskiego.

Podczas gali zaprezentowało się pięciu grup: podopiecznych Bursy Międzyszkolnej w Tarnowie, Gimnazjum w Zespole Szkół w Białce, Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkół im. Stanisława Wyspiańskiego w Waganowicach, Gimnazjum w Chełmcu oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zakopanem. Spotkanie uświetnił występ księdza Jakuba Bartczaka.

Wyróżnionym szkołom zostały wręczone nagrody rzeczowe, a uczniowie pięciu szkół otrzymali bilety na wycieczkę do Włoch. Autokary z pielgrzymką dziecięcą do Watykanu wyjadą już w sobotę.

Projekt Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia jest działaniem skierowanym do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, które ma przyczynić się do pobudzania inicjatyw wychowawczych w szkołach, promowania wśród młodzieży wartości uniwersalnych, a także umożliwiać upowszechnianie dobrych praktyk wypracowanych przez uczestników projektu. Przedsięwzięcie ma również służyć tworzeniu w szkołach województwa małopolskiego podstaw trwałego wolontariatu. Jego głównym celem jest uwrażliwienie młodego pokolenia na potrzeby innych, tworzenie podstaw wolontariatu w małopolskich szkołach oraz przygotowanie młodzieży do społecznego działania na rzecz potrzebujących, a także ukazanie młodzieży sposobu realizacji w życiu codziennym przesłania Ojca Świętego Jana Pawła II. Patronat honorowy nad Projektem objął Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz.

 

Lista laureatów:

I miejsce:

- Zespół Szkół nr 2 im. Jadwigi Królowej w Andrychowie

- Gimnazjum nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Targu

- Zespół Szkół nr 5 Specjalnych w Nowym Sączu

- Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkół im. Stanisława Wyspiańskiego w Waganowicach 

- Bursa Międzyszkolna w Tarnowie

 

II miejsce:

- Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach

- Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Cichem

-  Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sadku – Kostrzy

- Gimnazjum w Zespole Szkół w Białce

- Zespół Szkół nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni

III miejsce:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 6 w Krakowie im. Jana Pawła II Gimnazjum nr 63

- Zespół Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru i Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zaczarniu

- Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Przysietnicy

- Zespół Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu

- Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika w Zatorze

 

***

Organizatorami projektu są: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego i Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie.

Współorganizatorzy:
Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
Kuratorium Oświaty w Krakowie
Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Krakowie
Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Tarnowie

 

Fot. Stanisław Proszek/IDMJP2