16 maja 2018 r. w siedzibie Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie odbyły się rejonowe prezentacje szkół w ramach projektu Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia.

Projekt powstał w odpowiedzi na przesłanie Papieża, który apelował podczas ostatniej wizyty w Ojczyźnie, abyśmy „dawali świadectwo miłosierdzia”. Głównym celem projektu jest niesienie pomocy innym, a także uwrażliwienie młodego pokolenia na potrzeby drugiego człowieka, tworzenie trwałych podstaw wolontariatu w małopolskich szkołach oraz przygotowanie młodzieży do społecznego działania na rzecz osób potrzebujących.

W Krakowie zaprezentowały się szkoły:

- Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach
- Szkoła Podstawowa im. Św. Franciszka z Asyżu w Poskwitowie
- Szkoła Podstawowa im. 600-lecia UJ w Wysiołku Luborzyckim
- Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Raciechowicach
- Zespół Szkół im. S. Wyspiańskiego w Waganowicach
- Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Dobczycach
- Zespół Placówek Edukacyjno - Opiekuńczo - Wychowawczych w Wielkich Drogach
- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Królowej Jadwigi w Pcimiu
- Szkoła Podstawowa nr 1 w Tokarni

 

Fot. K. Twardosz