28 maja 2018 roku o godz. 10:00 w Operze Krakowskiej odbyła się uroczysta gala podsumowująca XI edycję małopolskiego projektu Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia przygotowującego uczniów klas VI i VII szkół podstawowych, II i III klas gimnazjów i szkół ponadpodstawowych do niesienia pomocy potrzebującym.

Do XI edycji projektu zgłosiło się ponad sto szkół z Małopolski. Przez jedenaście lat ponad 35 tysięcy uczniów wraz z opiekunami pomogło olbrzymiej grupie osób potrzebujących wsparcia. Jak co roku najciekawsze przedsięwzięcia zyskały uznanie Kapituły Projektu. W tej edycji nagrodzono 16 projektów wolontariackich.

W uroczystości wzięli udział m.in.: ks. kard. Stanisław Dziwisz, Halina Cimer - Małopolski Wicekurator Oświaty, Barbara Dziwisz - Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Sejmiku Województwa Małopolskiego.

Podczas gali zaprezentowało się pięć grup z: Szkoły Podstawowej nr 1 im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Tokarni, Zespółu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie, Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zakopanem, Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Białce oraz Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Przysietnicy.

Spotkanie uświetnił występ księdza Jakuba Bartczaka.

Wyróżnionym szkołom zostały wręczone nagrody rzeczowe, a uczniowie pięciu szkół otrzymali bilety na wycieczkę do Włoch. Autokary z pielgrzymką dziecięcą do Watykanu wyjadą już w sobotę.

Projekt Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia jest działaniem skierowanym do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, które ma przyczynić się do pobudzania inicjatyw wychowawczych w szkołach, promowania wśród młodzieży wartości uniwersalnych, a także umożliwiać upowszechnianie dobrych praktyk wypracowanych przez uczestników projektu. Przedsięwzięcie ma również służyć tworzeniu w szkołach województwa małopolskiego podstaw trwałego wolontariatu. Jego głównym celem jest uwrażliwienie młodego pokolenia na potrzeby innych, tworzenie podstaw wolontariatu w małopolskich szkołach oraz przygotowanie młodzieży do społecznego działania na rzecz potrzebujących, a także ukazanie młodzieży sposobu realizacji w życiu codziennym przesłania Ojca Świętego Jana Pawła II. Patronat honorowy nad Projektem objął Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz.

 

Lista laureatów:

I miejsce:

- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Królowej Jadwigi w Pcimiu

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie

- Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II w Cichem

- Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Białce

- Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Przysietnicy

 

II miejsce:

- Zespół Placówek Edukacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczych w Wielkich Drogach

- Szkoła Podstawowa w Zaczarniu

- Szkoła Podstawowa im. K. Przerwy-Tetmajera w Łopusznej

- Szkoła Podstawowa nr 4 w Wadowicach

-Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sadku-Kostrzy


III miejsce:

- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Tokarni

- Szkoła Podstawowa w Siedliskach

- Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zakopanem

- Zespół Szkół Ogólnokształcących I Liceum Ogólnokształcące im. Oswalda Balzera w Zakopanem

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Spytkowicach

- Zespół Szkół nr 3 im. Bolesława Barbackiego w Nowym Sączu

 

***

Organizatorami projektu są: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego i Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie.

 

Współorganizatorzy:

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Małopolskiego
Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Krakowie
Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Tarnowie


Instytucje wspomagające:

Caritas Archidiecezji Krakowskiej
Caritas Diecezji Tarnowskiej
Stowarzyszenie „U Siemachy” w Krakowie
Stowarzyszenie „Wiosna” w Krakowie
Towarzystwo Przyjaciół Chorych - Hospicjum Św. Łazarza w Krakowie
Wolontariat Św. Eliasza w Krakowie
Miasta, powiaty i gminy - organy prowadzące szkół, które zgłoszą swój udział w realizacji Projektu

 

Fot. K. Twardosz

Newsletter

Zapisz się
do góry