25 kwietnia 2015 roku Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie zorganizował pod Oknem Papieskim przy ul. Franciszkańskiej 3 koncert Eleni. Zebrani mieli okazję posłuchać wzruszających melodii, między innymi „Po słonecznej stronie życia”, „Odpowie ci wiatr” czy „Tylko w twoich dłoniach”.

Artystka wspominała ze wzruszeniem Ojca Świętego. Nie zabrakło więc utworów związanych z Osobą Wielkiego Polaka: „Papieżu pielgrzymie” oraz „Barki”. Koncert Eleni pod Oknem Papieskim zainicjował obchody pierwszej rocznicy kanonizacji św. Jana Pawła II. Występ artystki połączony z multimedialną prezentacją na fasadzie Pałacu Arcybiskupów Krakowskich był wspaniałą ucztą dla licznie  zgromadzonych widzów.

Newsletter

Zapisz się
do góry