28 października 2010 o godzinie 17:00 w siedzibie Instytutu przy ulicy Kanoniczej 18 w Krakowie odbyło się seminarium Kultura: domena naukowców czy dom mieszkalny człowieka? połączone z promocją książki Teologia kultury integralnej. Antropologiczne studium myśli Karola Wojtyły – Jana Pawła II.

Temat dyskusji nawiązywał do przemówienia Jana Pawła II w Leuven w 1985 r. W spotkaniu wziął udział prof. Jarosław Kupczak OP wraz z autorem książki wydanej przez Instytut Dialogu Międzykulturowego, Teologia kultury integralnej. Antropologiczne studium myśli Karola Wojtyły – Jana Pawła II, dr Dariusz Radziechowski.
Książka podejmuje całościową analizę teologii kultury w oparciu o myśl i nauczanie Karola Wojtyły – Jana Pawła II. Wskazuje na antropologiczne podstawy adekwatnej dyskusji o kulturze, ukazując człowieka jako tego, który żyje kulturą i żyje poprzez kulturę zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i wspólnotowym. Człowieka, który ma możliwość tworzenia nie tylko piękna dzieł zewnętrznych, ale i piękna własnej duszy. Książka stara się także ukazać adekwatną relację kultury i religii, oraz wskazuje na stan współczesnej kultury, jej kryzys, a zarazem możliwe kierunki rozwoju.

Newsletter

Zapisz się
do góry