Jak wprowadzić dziecko w świat wartości? Jak pomóc w budowaniu „szczęśliwego domu”? – Na te i inne pytania szukaliśmy odpowiedzi podczas konferencji: Dziecko wobec wartości.

Konferencja odbyła się w trzech miastach: 3 listopada 2010 r. w Tarnowie, 5 listopada 2010 r. w Krakowie i 15 listopada 2010 r. w Nowym Sączu. Jej odbiorcami byli wszyscy nauczyciele publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego z Małopolski.

Konferencja „Dziecko wobec wartości” zrealizowana została w ramach projektu „Przedszkolne wychowanie do wartości”. Była ona kontynuacją działań rozpoczętych w 2009 r. mających na celu podejmowanie pracy wychowawczej w przedszkolach poprzez wprowadzanie dziecka w świat uniwersalnych wartości etycznych, a przez to przygotowywanie do pełnienia określonych ról w społeczeństwie i rodzinie.

Tegoroczna konferencja połączona z dyskusją panelową pod nazwą: „Dziecko wobec wartości” była szczególnym podkreśleniem roli wychowania przedszkolnego w edukacji dzieci. Skupienie ich uwagi wokół wartości to proces, który powinien trwać od najmłodszych lat życia i obejmować zarówno wychowanie w domu rodzinnym jak i w przedszkolu czy szkole. Celem konferencji było zachęcenie nauczycieli przedszkoli do podejmowania trudu takiego wychowania i pomagania w nim rodzicom. Założeniem konferencji było również wzbogacanie warsztatu pracy nauczycieli, w bardziej wszechstronne możliwości przekazywania treści i umiejętności, w wychowaniu do wartości.

Konferencja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem wśród nauczycieli wychowania przedszkolnego. Wzięło w niej udział blisko 500 osób z całej Małopolski.

Organizatorem konferencji byli: Samorząd Województwa Małopolskiego przy współpracy z Instytutem Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie i Niepublicznym Centrum Doskonalenia Nauczycieli przy Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!”

(PK)

Newsletter

Zapisz się
do góry