Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie i Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie organizował w ramach VI Dni Jana Pawła II sympozjum pt. Znaczenie beatyfikacji Jana Pawła II. Odbyło się ono 8 listopada w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie przy ul. Podzamcze 8.

PROGRAM SYMPOZJUM:

14.00 - Powitanie przez ks. prof. Władysława Zuziaka, rektora UPJPII.
Otwarcie sympozjum przez kardynała Stanisława Dziwisza.

PROGRAM:

14.20-15.05 - ks. prałat Sławomir Oder, postulator procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II - Specyfika procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II

15.05-15.50 - bp dr hab. Grzegorz Ryś, UPJPII - Relikwie Jana Pawła II w kontekście historycznym

15.50-16.35 - dr Tomasz Żukowski, UW - Przyczynek do badań nad recepcją nauczania Jana Pawła II w Polsce

16. 35-17.20 - ks. Prof. José Noriega Bastos, Pontificio Istituto Giovanni Paolo II w Rzymie - Znaczenie pontyfikatu Jana Pawła II dla teologii małżeństwa i rodziny

17.20-18. 20 Dyskusja Panelowa pt. Beatyfikacja i co dalej?

Dariusz Karłowicz (rocznik „Teologia polityczna”)
Zbigniew Nosowski (miesięcznik „Więź”)
Ks. Prałat Sławomir Oder
Tomasz Żukowski
Biskup Grzegorz Ryś (moderator)

 

Newsletter

Zapisz się
do góry