Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski we współpracy z Instytutem Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II zorganizowało 14 czerwca 2012 r. konferencję pod hasłem „Dziedzictwo Jana Pawła II Wielkiego w projektach promocyjnych i turystycznych Krakowa i Małopolski”.

Read more: Konferencja: „Dziedzictwo Jana Pawła II Wielkiego w projektach promocyjnych i turystycznych...

Instytut Tertio Millennio i Klub Jagielloński byli organizatorami seminarium o wolności religijnej. Odbyło się ono w związku ze zbliżającą się 50. rocznicą Soboru Watykańskiego II.

Read more: Seminarium o wolności religijnej

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie oraz Instytut Dialogu Międzykulturowego zorganizowali konferencję naukową "W trosce o wychowanie". Wykłady wygłosili: sędzia Anna Maria Wesołowska, ks. prof. Adam Solak (UKSW) i ks. prof. Janusz Mastalski (UPJPII).

Read more: "W trosce o wychowanie" - konferencja

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie i Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie organizował w ramach VI Dni Jana Pawła II sympozjum pt. Znaczenie beatyfikacji Jana Pawła II. Odbyło się ono 8 listopada w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie przy ul. Podzamcze 8.

Read more: Sympozjum pt. Znaczenie beatyfikacji Jana Pawła II

W dniach od 1-5 października 2011 r. w Krakowie miał miejsce II Światowy Apostolski Kongres Bożego Miłosierdzia (WACOM - World Apostolic Congres On Mercy). Czciciele Bożego Miłosierdzia z całego świata spotkali się w Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach, a także w innych świątyniach Krakowa.

Read more: II Światowy Apostolski Kongres Bożego Miłosierdzia

W czwartek, 2 grudnia 2010 o godzinie 17:00, w siedzibie Instytutu odbyło się seminarium pt.: "Kapłaństwo prezbiterów". Studium nauczania Jana Pawła II.W spotkaniu wziął udział ksiądz Wojciech Zyzak, autor książki: "Kapłaństwo prezbiterów. Studium nauczania Jana Pawła II."

Read more: Kryzys kapłaństwa - czy potrzebujemy jeszcze księży?

Page 5 of 6

Newsletter

Zapisz się
do góry