17 stycznia 2016 roku papież Franciszek odwiedził Wielką Synagogę w Rzymie. Ojciec Święty już wcześniej wielokrotnie wyrażał swoje zainteresowanie dialogiem międzyreligijnym, przyjmował liczne delegacje żydowskie oraz złożył wizytę w Izraelu.

Podczas niedzielnej wizyty papież przypomniał o niedawnej 50. rocznicy przyjęcia na Soborze Watykańskim II deklaracji "Nostra aetate" o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich, która umożliwiła dialog między Kościołem a judaizmem. Zwrócił się do zgromadzonych słowami: jako biskup Rzymu pragnę skierować do was, a także do wszystkich wspólnot żydowskich, braterskie pozdrowienie pokoju tego Kościoła i całego Kościoła katolickiego. Środowiska żydowskie z wielką nadzieją przyjęły deklaracje Franciszka o ostatecznym potwierdzeniu judaistycznych korzeni chrześcijaństwa i o stanowczym odrzuceniu antysemityzmu. Żydzi i chrześcijanie muszą czuć się braćmi, zjednoczonymi przez samego Boga i przez bogate wspólne dziedzictwo duchowe – podkreślił Ojciec Święty.

W rzymskiej synagodze gościli także poprzednicy papieża Franciszka: w roku 2010 Benedykt XVI, a w roku 1986 – Jan Paweł II. W roku 2004, z okazji stulecia Wielkiej Synagogi, Jan Paweł II zwrócił się z następującymi słowami do dr Riccardo Di Segni, Głównego Rabina Rzymu:

Szalom!
"Oto jak dobrze i jak miło, gdy bracia mieszkają razem — Hinneh mah tow u-mah na'im, szewet achim gam jachad!" (Ps 133 [132], 1).1. Z głęboką radością łączę się ze Wspólnotą żydowską w Rzymie, która uroczyście obchodzi stulecie Synagogi Większej, symbolu i pamiątki wielowiekowej obecności w tym mieście narodu Przymierza zawartego na Synaju. Od ponad dwóch tysięcy lat wasza Wspólnota stanowi integralną część życia Wiecznego Miasta; może się ona chlubić tym, że jest najstarszą Wspólnotą żydowską zachodniej Europy i że odegrała istotną rolę w krzewieniu judaizmu na tym kontynencie. Dlatego też dzisiejsza uroczystość ma szczególne znaczenie dla religijnego, kulturalnego i społecznego życia stolicy i nie może nie poruszyć w sposób szczególny serca Biskupa Rzymu!

Rzymska wspólnota żydowska ma ponad dwa tysiące lat i jest najstarszą na świece - poza wspólnotą w Ziemi Świętej. Gmina liczy ok. 20 tys. członków.

Oprac. B. Munk

p00i2546

Jan Paweł II w synagodze rzymskiej, 1986
fot. T. Sobieraj/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN

Newsletter

Zapisz się
do góry